Beleške' predlog istorija za istorija i filozofija’ studente

4 rezultat

Beleške najčešće preuzete beleške u istorija

Najnoviji beleške pregleda u istorija

Muzika prvobitnog drustva

Porijeklo muzike je tek u XIX vijeku postalo predmet naučnog proučavanja. Naučnici, koji su se tada bavili proučavanjem muzike, nisu bili obrazovani muzikolozi. U tom periodu javljaju se i prve teorije o postanku muzike. Naime, Herbert Spenser...