Beleške' predlog hirugija za medicina i farmacija’ studente

2 rezultat

Beleške najčešće preuzete beleške u hirugija

Sestrinske intervencije

Plasiranje braunile,priprema medicinske sestre i pacijenta,odabir odgovaraujćé veličine brunile za odgovarajuću venu.najčeće punktirane braunile,kontrola mesta punktiranja i nega i.v.brunile