Esej za studente i srednjoškolce

292 rezultat

Esej najčešće preuzete beleške

Menadžment i liderstvo u javnoj upravi

Menadžment i liderstvo u državnoj upravi dolazi do izražaja reformom državne uprave, uvođenjem potpuno novog društveno-političkog i ekonomskog sistema. Naročito je bitna činjenica prelaska sa krutog nedemokratskog upravljanja na fleksibilnije demo...

Ortacko drustvo

Ortačko društvo ili društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (ortakluk) je udruženje više fizičkih ili pravnih lica koje obavlja odgovarajuću delatnost, gde ortaci imaju neograničenu ili solidarnu odgovornost i odgovaraju za obaveze celo...

Najnoviji esej pregleda