Ispiti' predlog finansijski menadzment i racunovodstvo za informatika’ studente

23 rezultat

Ispiti najcesce pregledane beleške u finansijski menadzment i racunovodstvo

Ajčešće preuzete beleške u finansijski menadzment i racunovodstvo

Najnoviji ispiti pregleda u finansijski menadzment i racunovodstvo

Kreativno racunovodstvo

Постојање великог броја предузећа са значајним степеном јавне одговорности у први план је истакло потребу за транспарентним, благовременим и поузданим финансијским извештајима. Међутим,склоност менаџмента да обликује финансијске извешаје у скла...