Istraživanja' predlog upravljanje rizikom za inženjerstvo’ studente

0 rezultat

Istraživanja najčešće preuzete beleške u upravljanje rizikom

17. rizik specifican oblik ugrozavanja bezbednosti, mijalkovski, djordjevic

Решавање било каквог безбедносног проблема у вези је са одлучивањем (доношење и реализација одлука), а свако одлу- чивање подразумева излагање одређеном степену опасности (ризик). У раду су размотрени битни аспекти безбедносног ри- зика, при т...
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome