Ostalo' predlog dalje za studente i srednjoškolce

8 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u dalje

KAZIMIR MALJEVIC BOG NIJE ZBACEN

Smatram da je princip i uzrok onoga {to nazivamo `ivotom uzbu|enje, koje se manifestuje u najrazli~itijim formama – kao ~isto, nesvesno, neobja{njivo, nikada ni na koji na~in dokazano da stvarno postoji, bez broja, egzaktnosti, vremena, prostora,...

UPRAVLJANJE OTPADOM U EU

U ovom radu smo se bavili osnovnim problemima komunalnog cvrstog otpada ( druge vrste otpada nismo obrazlagali ali ih jesmo spomenuli u ovom radu ) u Evropskoj uniji , njegovim nastajanjem , skladistenjem , transportom ali i ponovnim koriscenjem k...

Najnoviji ostalo pregleda u dalje