Projekti' predlog elektronsko poslovanje za menadžment’ studente

1 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u elektronsko poslovanje

Linkedin marketing

U prvom delu rada razamtran je teorijski aspect društvenih mreža uopšteno kao i online marketing i iznete su bitne činjenice o samoj kompaniji LinkedIn. U drugom delu rada analiziran je sam LinkedIn marketing i strategije koje se koriste priliko...