Seminarski rad najčešće preuzete beleške u dalje

Najnoviji seminarski rad pregleda u dalje

Proces logistike nabavke, Cilj rada je identifikacija i kvantifikacija svih aktivnosti neophodnih za realizaciju posmatranog procesa nabavke, utvrđivanje karakterističnih logističkih pokazatelja, kritička analiza i identifikacija potencijalnih problemskih

Predmet seminarskog rada je proces logistike nabavke trgovinskog preduzeća DOO "M-S Hermes" u okviru kojeg smo analizirali dnevnu narudžbenicu odgovarajućih artikala koje je pomenuto preduzeće potraživalo od svog dobavljača.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome