Seminarski rad' predlog istrazivanje trzista i marketing informacioni sistemi za ekonomija’ studente

1 rezultat

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u istrazivanje trzista i marketing informacioni sistemi

Sanja pajic

Pod marketing miks konceptom podrazumijeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu koji je u svojoj studiji o troškovima market...