Seminarski rad' predlog poslovno pravo za ekonomija’ studente

1 rezultat

Seminarski rad najcesce pregledane beleške u poslovno pravo

Cek 1-Poslovno pravo-Seminarski rad

Seminarski rad iz predmeta Poslovno pravo. Cek. seminarski,Pravo,Poslovno pravo,berze,bankarstvo,finansije,lirearne regresije,poslovne finansije,marketing,banke,novac,trapezari,privredni,trzisni subjekt,kovani novac,misija banke,institucije,tran...

Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo kao koncept se po prvi put javlja u 15. vijeku, mada se prema određenim izvorima smatra da je u nekom obliku postojalo još u starom Rimu. Svoj naziv autorsko pravo može da zahvali latinskoj riječi auctor , što u nekom doslovnom smis...

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u poslovno pravo

Cek 1-Poslovno pravo-Seminarski rad

Seminarski rad iz predmeta Poslovno pravo. Cek. seminarski,Pravo,Poslovno pravo,berze,bankarstvo,finansije,lirearne regresije,poslovne finansije,marketing,banke,novac,trapezari,privredni,trzisni subjekt,kovani novac,misija banke,institucije,tran...

Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo kao koncept se po prvi put javlja u 15. vijeku, mada se prema određenim izvorima smatra da je u nekom obliku postojalo još u starom Rimu. Svoj naziv autorsko pravo može da zahvali latinskoj riječi auctor , što u nekom doslovnom smis...

Najnoviji seminarski rad pregleda u poslovno pravo

Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo kao koncept se po prvi put javlja u 15. vijeku, mada se prema određenim izvorima smatra da je u nekom obliku postojalo još u starom Rimu. Svoj naziv autorsko pravo može da zahvali latinskoj riječi auctor , što u nekom doslovnom smis...