Seminarski rad' predlog filozofija politike za istorija i filozofija’ studente

0 rezultat

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u filozofija politike

Platonova drŽava

Platon se u svom delu ”Država” bavi pitanjima najboljeg idealnog uređenja. On nije bio zadovoljan državnim uređenjima svoga doba. Smatrao je da države ne teže ostvarenju ideala pravde, a država ukolliko ne ostvaruje pravdu i nije država. Jer kako...