Seminarski rad' predlog medjunarodne poslovne finansije za menadžment’ studente

0 rezultat

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u medjunarodne poslovne finansije

Transnacionalne kompanije

1. UVOD Sami vrh svetske trgovine i same svetske privrede predstavljaju transnacionalne kompanije. Njihovo učešće u svetskoj trgovini se može porediti sa učešćem pojedinih zemalja. Transnacionalne kompanije (TNK) ostvaruju rast po stopama koje...