Seminarski rad' predlog menadzment u poslovanju i analiza za menadžment’ studente

10 rezultat

Seminarski rad najcesce pregledane beleške u menadzment u poslovanju i analiza

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u menadzment u poslovanju i analiza

Najnoviji seminarski rad pregleda u menadzment u poslovanju i analiza

Marketing u umjetnosti

Na terenu marketinga se ukrštaju, a nerijetko i sukobljavaju društveni interesi izraženi kulturnom politikom i tržišni odnosi karakteristični za sferu ekonomije. Interesi koji potiču iz same umjetnosti najčešće su zanemareni ili se podrazumjeva da...