Seminarski rad' predlog menadzment za menadžment’ studente

2 rezultat

Seminarski rad najcesce pregledane beleške u menadzment

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u menadzment

Najnoviji seminarski rad pregleda u menadzment

Marketing u umjetnosti

Na terenu marketinga se ukrštaju, a nerijetko i sukobljavaju društveni interesi izraženi kulturnom politikom i tržišni odnosi karakteristični za sferu ekonomije. Interesi koji potiču iz same umjetnosti najčešće su zanemareni ili se podrazumjeva da...