Skladistenje-Logistika-Slajdovi-Menadzment, Slajdovi' predlog Logisitka. University of Belgrade
opilio.hunter
opilio.hunter15 October 2012

Skladistenje-Logistika-Slajdovi-Menadzment, Slajdovi' predlog Logisitka. University of Belgrade

PDF (147.8 KB)
20 strane
3broj preuzimanja
1000+broj poseta
2broj komentara
Opis
Skladistenje,Logistika,Slajdovi,Menadzment, Pojam funkcije i vrste skladišta,Upravljanje logistikom skladišta, Skladišne aktivnosti,Odluke o tipu skladišta,Odluke o broju i lokaciji, WMS u upravljanju ulaznim i izlaznim ...
20poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 strane / 20
PowerPoint Presentation

SKLADIŠTENJE • Pojam, funkcije i vrste skladišta • Upravljanje logistikom skladišta

– Skladišne aktivnosti – Odluke o tipu skladišta – Odluke o broju i lokaciji (ulaznih i izlaznih) skladišta

• WMS u upravljanju ulaznim i izlaznim aktivnostima • Upravljanje troškovima skladištenja • Strategije skladištenja i SDC kao posrednici • Skladišna dokumentacija

Funkcije skladišta prebrođava vremensku i prostornu razliku

između proizvodnje i potrošnje

čuvanje inputa

poluproizvoda autputa

čuvanje i distribucija

inputa, poluproizvoda, autputa

Klasično skladište Distributivno skladište

Vrste skladišta u kom skladištu se čuvaju brašno, automobili, otrovi, odeća?

UNUTRAŠNJEULAZNO IZLAZNO

otvorena / zatvorena; nastrešnice regalna / paletna / boks skladišta automatizovana / mehanizovana

STAVLJANJE NA POLICU 5 PRIPREMA ZA ISPORUKU 6

PRIJEM 1

SORTIRANJE 3

POMERANJE I PREMEŠTANJE 4

ISPORUKA 7

EVIDENCIJA RADA

PREGLED 2

dinamika prijema i isporuke

upotreba prostora

nivo, pozicija i raspored

zaliha

UPRAVLJANJE LOGISTIKOM SKLADIŠTA

frekvencija kretanja po vrsti

input/autput

Upravljanje logistikom skladišta

Odluke o tipu, broju i lokaciji skladišta

Odluka o tipu skladišta

sopstvena izgradnjom, kupovinom

zajednička zajedničkim ulaganjem, franšizingom, alijansom

tuđa korišćenjem javnih i zakupom tuđih skladišta

Prednosti i nedostaci?

UT JS

UT SS

FTR SS

t r o š k o v i

P. tačka

Kapacitet skladišta

Izbor tipa skladišta

JS - JAVNA SS -SOPSTVENA

Odluka o broju i lokaciji skladišta

veći broj manjih / manji broj većih skladišta

ulazna izlazna

Prednosti i nedostaci?

Broj ulaznih skladišta zavisi od - količine inputa, - frekvencije prijema i isporuke, - heterogenosti inputa, - slobodnog prostora u krugu proizvodnje, - stepena koncentracije proizvodne aktivnosti

Optimalna lokacija ulaznih skladišta je područje u blizini proizvodnih pogona

Broj izlaznih skladišta zavisi od - količine autputa, - frekvencije prijema i isporuke, - heterogenosti proizvodnog programa - slobodnog prostora, - stepena koncentracije i odnosa proizvodne i

prodajne aktivnosti

jedno ili manji broj centralizovanih skladišta – do proizv. punkta ili u centru mp mreže

više, decentralizovanih skladišta lokacija u blizini mpo

t r o š k o v i

Uk troškovi transporta

tr. dovoza do IZS

Broj IZS

tr. odvoza IZS-potroš.

Optimalan broj IZS u uslovima decentralizacije

IZS– izlazno skladište

UTR logistike

troškovi skladištenja

troškovi transporta

T R O Š K O V I

br skladišta

Odnos pojedinih troškova

Opt. br. skladišta se nalazi u tački preseka krive UT logistike (poslovanja) i UT transporta

Menadžment sistem skladišta - WMS Warehouse Management System

savremeni pristup integralnom upravljanju skladišnim operacijama, podržan IT i AOP.

Prednosti WMS u odnosu na klasični sistem upravljanja skladištem

smanjuje • smeštajni prostor i nivo sigurnosnih zaliha, administrativni rad sa papirima, i greške u radu, troškove opreme, prijema i isporuke, troškove prijema i obrade narudžbi, vreme čekanja-bolja usluga potrošaču,

olakšava • pronalaženje najbolje sklad. pozicije i puta kretanja efikasno planiranje isporuka, alokaciju resursa i • povećava produktivnost

WMS i skladišno pozicioniranje Princip uskladištenja svaki proizvod ima svoje tačno utvrđeno mesto u skladištu

Princip lokalizovanja proizvodi se skladište po redu-kako pristižu u skladište

Sistemski pristup pozicioniranju smeštanjem inputa/autputa na mesto, kompjuter

evidentira da je popunjen prazan prostor i to odgovarajućim inputom/autputom. Input/autputi su

označeni ličnom šifrom i šifrom skladišnog mesta, što pomaže identifikaciji

WMS i skladišno komisioniranje

Svaki naručeni proizvod za isporuku se naziva komisionom pozicijom, sledi:

priprema za isporuku; obavlja se statički - “čovek ka inputu/autputu”, dinamički - “input/autput ka čoveku”,

odvajanje i lepljenje pozicije (moguće greške!!!) prevoz i pakovanje usaglašavanje dokumentacije i utovar

Troškovi skladištenja

Rastu usled

neiskorišćenosti kapaciteta skladišnog prostora, usporenog protoka u skladištu i kroz skladište.

Mogli bi se smanjiti

smanjenjem praznog hoda, upotrebom opreme za rukovanje, objedinjavanjem operacija rukovanja, povećanjem jedinice rukovanja, iznalaženjem najkraćeg puta kretanja i

najboljeg mesta u skladištu.

Strategije skladištenja samostalno, partnerstvom i angažovanjem SDC

Aktivnosti SDC kao posrednika

Osnovne - uskladištenje, čuvanje i manipulacija Pomoćne - distribucija i transport, špedicija i kontrola. Savetodavne - organizacija logistike, upravljanje zalihama,

popunjavanje transportne i dr. dokumentacije

Ostale - usluge popravke i održavanja sredstava, snabdevanja gorivom, organizovanja parkiranja vozila i odlaganja kontejnera, briga o osoblju.

Skladišna dokumentacija

Ugovor o skladištenju Skladišnica

komentari (2)
45kifli.protic
University of Belgrade
3 years ago
super slajdovi
fort
University of Novi Sad
4 years ago
ok
ovo je samo pregled
vidi I preuzmi ceo dokument
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome