Skripte' predlog dalje za studente i srednjoškolce

121 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u dalje

KRIMINOLOGIJA-Skripta-Milo Boskovic

Kriminologija,skripta, POJAM I PREDMET KRIMINOLOGIJE, Milo Bošković, Osnovi kriminologije, POJAM KRIMINOLOGIJE, PREDSTAVNICI AUSTRIJSKE ENCIKLOPEDIJSKE ŠKOLE, SINTETIČKA SHVATANJA, KRIMINOLOŠKE DISCIPLINE I PODRUČJA, PREDMET KRIMINOLOGIJE, O...

Upravno pravo-Skripta-Pravni fakultet_Part2

Skripta iz Upravnog prava. upravno pravo,uprava,formalno,materijalno,upravno-pravni odnos,opsta obelezja,upravni propisi,zakonski,podzakonski opsti akti,ostali izvori,javna uprava,subjekti,organizacija,upravni okrug,drzavna uprava,preduzeca,ustan...

Najnoviji skripte pregleda u dalje

Tehnologija transporta robe u kontejnerima

Pojam, suština i istorijat kontejnerizacije Postoji mnogo definicija šta je kontejner i koja je njegova namena, šta je kontejnerizacijai koji su njeni sastavni elementi. Mnogi autori definišu kontejner kao „pokretni sanduk“,“sanduk za ambalažu“ i...
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome