Skripte' predlog dalje za studente i srednjoškolce

121 rezultat

Skripte najčešće preuzete beleške u dalje

KRIMINOLOGIJA-Skripta-Milo Boskovic

Kriminologija,skripta, POJAM I PREDMET KRIMINOLOGIJE, Milo Bošković, Osnovi kriminologije, POJAM KRIMINOLOGIJE, PREDSTAVNICI AUSTRIJSKE ENCIKLOPEDIJSKE ŠKOLE, SINTETIČKA SHVATANJA, KRIMINOLOŠKE DISCIPLINE I PODRUČJA, PREDMET KRIMINOLOGIJE, O...

Upravno pravo-Skripta-Pravni fakultet_Part2

Skripta iz Upravnog prava. upravno pravo,uprava,formalno,materijalno,upravno-pravni odnos,opsta obelezja,upravni propisi,zakonski,podzakonski opsti akti,ostali izvori,javna uprava,subjekti,organizacija,upravni okrug,drzavna uprava,preduzeca,ustan...

Najnoviji skripte pregleda u dalje

Tehnologija transporta robe u kontejnerima

Pojam, suština i istorijat kontejnerizacije Postoji mnogo definicija šta je kontejner i koja je njegova namena, šta je kontejnerizacijai koji su njeni sastavni elementi. Mnogi autori definišu kontejner kao „pokretni sanduk“,“sanduk za ambalažu“ i...