Skripte' predlog kvantna mehanika za dalje’ studente

0 rezultat

Skripte najcesce pregledane beleške u kvantna mehanika

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika; Dirakova bra-ket notacija; 2. Matricna reprezentacija talasnih funkcija; Heisenbergova relacija neodredjenosti; Kvantovanje linearnog harmonijskog oscilatora; Parna stanja; Neparna stanja; Rekurentne r...

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika 11.12

SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 1 NESTACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 1; STACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 2 OSOBINE STACIONARNE JEDNODIMENZIONALNE SCHRÖDINGER-OVE ; TIPOVI SPEKTRA JEDNODIMENZIONALNE SCHRÖDINGER-OVE JEDNAČINE ; JEDNAČINA KONTIN...

Ajčešće preuzete beleške u kvantna mehanika

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika; Dirakova bra-ket notacija; 2. Matricna reprezentacija talasnih funkcija; Heisenbergova relacija neodredjenosti; Kvantovanje linearnog harmonijskog oscilatora; Parna stanja; Neparna stanja; Rekurentne r...

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika 11.12

SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 1 NESTACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 1; STACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 2 OSOBINE STACIONARNE JEDNODIMENZIONALNE SCHRÖDINGER-OVE ; TIPOVI SPEKTRA JEDNODIMENZIONALNE SCHRÖDINGER-OVE JEDNAČINE ; JEDNAČINA KONTIN...

Najnoviji skripte pregleda u kvantna mehanika

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika 11.12

SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 1 NESTACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 1; STACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA 2 OSOBINE STACIONARNE JEDNODIMENZIONALNE SCHRÖDINGER-OVE ; TIPOVI SPEKTRA JEDNODIMENZIONALNE SCHRÖDINGER-OVE JEDNAČINE ; JEDNAČINA KONTIN...

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika

Kvantna mehanika-Skripta-Fizicka elektronika; Dirakova bra-ket notacija; 2. Matricna reprezentacija talasnih funkcija; Heisenbergova relacija neodredjenosti; Kvantovanje linearnog harmonijskog oscilatora; Parna stanja; Neparna stanja; Rekurentne r...