Skripte' predlog ekonomija za ekonomija’ studente

9 rezultat

Skripte najcesce pregledane beleške u ekonomija

Osnovne ekonomske kategorije-Skripta-Ekonomija

Ekonomija, skriopta, megatrend univerzitet, megarend, OIKONOMIJA, Osnovne ekonomske kategorije, PONAŠANJE I IZBOR POTROŠACA, PONAŠANJE PROIZVOĐACA,TRAŽNJA DOBARA I USLUGA, PONUDA DOBARA I USLUGA, KAPITAL KAO FAKTOR PROIZVODNJE I NJEGOVO TRŽIŠTE, Z...

Skripte najčešće preuzete beleške u ekonomija

Najnoviji skripte pregleda u ekonomija

Osnovne ekonomske kategorije-Skripta-Ekonomija

Ekonomija, skriopta, megatrend univerzitet, megarend, OIKONOMIJA, Osnovne ekonomske kategorije, PONAŠANJE I IZBOR POTROŠACA, PONAŠANJE PROIZVOĐACA,TRAŽNJA DOBARA I USLUGA, PONUDA DOBARA I USLUGA, KAPITAL KAO FAKTOR PROIZVODNJE I NJEGOVO TRŽIŠTE, Z...

MONETARIZAM-Skripta-Ekonomija (2)

Ekonomija, skriopta, megatrend univerzitet, megarend, MONETARIZAM, privatni sector, promena stope monetarnog rasta, AGREGATNA TRAŽNJA, AGREGATNA PONUDA, EGULATORNE FUNKCIJE DRŽAVE U SAVREMENIM TRŽIŠNIM PRIVREDAMA, minimalnih nadnica, kamatnih stop...

MONETARIZAM-Skripta-Ekonomija (1)

Ekonomija, skriopta, megatrend univerzitet, megarend, MONETARIZAM, privatni sector, promena stope monetarnog rasta, AGREGATNA TRAŽNJA, AGREGATNA PONUDA, EGULATORNE FUNKCIJE DRŽAVE U SAVREMENIM TRŽIŠNIM PRIVREDAMA, minimalnih nadnica, kamatnih stop...