Skripte' predlog saobracajno inzenjerstvo za inženjerstvo’ studente

1 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u saobracajno inzenjerstvo

Tehnologija transporta robe u kontejnerima

Pojam, suština i istorijat kontejnerizacije Postoji mnogo definicija šta je kontejner i koja je njegova namena, šta je kontejnerizacijai koji su njeni sastavni elementi. Mnogi autori definišu kontejner kao „pokretni sanduk“,“sanduk za ambalažu“ i...

Pravilnik o saobraćajnim znakovima

Ovim pravilnikom propisuju se vrsta, značenje, oblik, boja, mere, materijali za izradu saobraćajne signalizacije i pravila postavljanja saobraćajne signalizacije na putevima; vrsta, izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja i mesta na k...