Skripte' predlog elektricna merenja za inženjerstvo’ studente

2 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u elektricna merenja

Elektricna merenja-Skripta-Energetika Merenja

Elektricna merenja-Skripta-Energetika Merenja; UVOD U METROLOGIJU; Merenje - ; Metrologija; Definicije; Opšte o ; MERNA SREDSTVA; Upotrebne karakteristike mernih instrumenata ; Merni opseg i raspon; Statičke ; Dinamičke karakteristike mernih...

Elektricna merenja-Skripta-Energetika Mostovi

Elektricna merenja-Skripta-Energetika Mostovi; 1. Opšta konfiguracija, generalizovana; 2. Vitstonov most; 3. Precizni otpornici sa dva pristupa; 4. Tomsonov (Kelvinov) most; Mostovi za naizmeničnu struju; 5. Opšta konfiguracija i uslovi ravnoteže;...