Skripte' predlog farmakologija za medicina i farmacija’ studente

40 rezultat

Skripte najcesce pregledane beleške u farmakologija

Antibiotici-Skripta-Farmakologija-Medicina

Antibiotici,Skripta,Farmakologija,Medicina, Mehanizam djelovanja antibiotika, Inhibicija sinteze ćelijskog zida, Promjena permeabilnosti ćelijske membrane i aktivnog transporta kroz ćelijsku membranu, Inhibicija sinteze proteinainhibicija translac...

Skripte najčešće preuzete beleške u farmakologija

Antibiotici-Skripta-Farmakologija-Medicina

Antibiotici,Skripta,Farmakologija,Medicina, Mehanizam djelovanja antibiotika, Inhibicija sinteze ćelijskog zida, Promjena permeabilnosti ćelijske membrane i aktivnog transporta kroz ćelijsku membranu, Inhibicija sinteze proteinainhibicija translac...

Najnoviji skripte pregleda u farmakologija