Skripte' predlog elektronsko poslovanje za menadžment’ studente

2 rezultat

Skripte najcesce pregledane beleške u elektronsko poslovanje

Ajčešće preuzete beleške u elektronsko poslovanje

Najnoviji skripte pregleda u elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje 5.deo

E-poslovanje je razmena informacija elektronskim putem u okviru organizacije, kao i između organizacije i eksternih stejkholdera u cilju podržavanja kompletnog opsega poslovnih procesa”.