Slajdovi' predlog marketing za ekonomija’ studente

15 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u marketing

Promocija-Slajdovi-Marketing-Ekonomija

Slajdovi, marketing, ekonomija,odabir ciljnog tržišta,određivanje ciljeva promocije,određivanje budžeta,kreiranje poruke i odabir medija promocije, te na kraju,ocjenu cijelog promotivnog procesa,AIDA model, Model hijerarhije efekata,Model usvajanj...

Slajdovi najčešće preuzete beleške u marketing

Promocija-Slajdovi-Marketing-Ekonomija

Slajdovi, marketing, ekonomija,odabir ciljnog tržišta,određivanje ciljeva promocije,određivanje budžeta,kreiranje poruke i odabir medija promocije, te na kraju,ocjenu cijelog promotivnog procesa,AIDA model, Model hijerarhije efekata,Model usvajanj...

Najnoviji slajdovi pregleda u marketing

Promocija-Slajdovi-Marketing-Ekonomija

Slajdovi, marketing, ekonomija,odabir ciljnog tržišta,određivanje ciljeva promocije,određivanje budžeta,kreiranje poruke i odabir medija promocije, te na kraju,ocjenu cijelog promotivnog procesa,AIDA model, Model hijerarhije efekata,Model usvajanj...