Slajdovi' predlog strategijski menadzment za ekonomija’ studente

27 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u strategijski menadzment

Slajdovi najčešće preuzete beleške u strategijski menadzment

Najnoviji slajdovi pregleda u strategijski menadzment

Merdzeri i Akvizicije

1. AKVIZICIJA (acquisiton) Preduzeće inicijator spajanja preuzuma kontrolni udeo (>50% upravljačkog paketa) preduzeća mete Ostaju da postoje dva pravna lica A + B = Matično preduzeće A + Zavisno preduzeće B Philip Morris otkupio je od države 6...