Slajdovi' predlog andragogija za istorija i filozofija’ studente

1 rezultat

Slajdovi najčešće preuzete beleške u andragogija

Kognitivizam-Slajdovi-Andragogija

Kognitivizam,Slajdovi,Andragogija, Bihejviorizam, Metakognicija,Način sticanja ekspertskog znanja, Elementi kognitivizma, Miller, Galanter, Pribram, Pamćenje, Model kompjutera, Senzorna memorija, Analiza svojstava,bottom-up processing,Prethodno zn...