Slajdovi' predlog anesteziologija za medicina i farmacija’ studente

6 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u anesteziologija

Braunila

Veličina braunile,mesto aplikacije,komplikacije,način zaustavljanja infuzije.Veoma je bitno izabrati pravu veličinu braunile za odgovarajuću venu,kao i zašto će da služi braunila (rastvori, krv, plazma...)

Endotrhealna intubacija

INDIKACIJE: Kod operacije na glavi i vratu Potreba za kontrolisanje intrapulmunalnog pritiska kod operacije u trbuhu i grudnom košu Kod svih hirurških intervencija koje se uzvode u nepovoljnom položaju Da spreči regurgitaciju...

Slajdovi najčešće preuzete beleške u anesteziologija

Braunila

Veličina braunile,mesto aplikacije,komplikacije,način zaustavljanja infuzije.Veoma je bitno izabrati pravu veličinu braunile za odgovarajuću venu,kao i zašto će da služi braunila (rastvori, krv, plazma...)

Endotrhealna intubacija

INDIKACIJE: Kod operacije na glavi i vratu Potreba za kontrolisanje intrapulmunalnog pritiska kod operacije u trbuhu i grudnom košu Kod svih hirurških intervencija koje se uzvode u nepovoljnom položaju Da spreči regurgitaciju...

Najnoviji slajdovi pregleda u anesteziologija

Endotrhealna intubacija

INDIKACIJE: Kod operacije na glavi i vratu Potreba za kontrolisanje intrapulmunalnog pritiska kod operacije u trbuhu i grudnom košu Kod svih hirurških intervencija koje se uzvode u nepovoljnom položaju Da spreči regurgitaciju...

Braunila

Veličina braunile,mesto aplikacije,komplikacije,način zaustavljanja infuzije.Veoma je bitno izabrati pravu veličinu braunile za odgovarajuću venu,kao i zašto će da služi braunila (rastvori, krv, plazma...)