Slajdovi' predlog ortodoncija stomatologija za medicina i farmacija’ studente

54 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u ortodoncija stomatologija

Labijalni luk-Slajdovi-Ortodoncija-Stomatologija

Labijalni luk,Slajdovi,Ortodoncija,Stomatologija, Pretkliničke vježbe, Izrada labijalnog luka, Kliješta za savijanje žice,Čelična žica,Model gornje čeljusti, Aktivna ploča,Aktivator, Retruzija,Ekstruzija i Intruzija, Rotacija,Retencija naprave,Ina...

Slajdovi najčešće preuzete beleške u ortodoncija stomatologija

Labijalni luk-Slajdovi-Ortodoncija-Stomatologija

Labijalni luk,Slajdovi,Ortodoncija,Stomatologija, Pretkliničke vježbe, Izrada labijalnog luka, Kliješta za savijanje žice,Čelična žica,Model gornje čeljusti, Aktivna ploča,Aktivator, Retruzija,Ekstruzija i Intruzija, Rotacija,Retencija naprave,Ina...

Otisci-Slajdovi-Ortodoncija-Stomatologija

Otisci,Slajdovi,Ortodoncija,Stomatologija, Uzimanje otisaka i odljevanje modela, Otisna masa,alginat,Gornja i donja žlica,Gumena šalica,Špatula,Voda, Žlice za uzimanje otisaka donje čeljusti, Proba odgovarajuće žlice, Priprema alginate, Stavljanje...

Najnoviji slajdovi pregleda u ortodoncija stomatologija