Slajdovi' predlog stomatologija za medicina i farmacija’ studente

194 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u stomatologija

Labijalni luk-Slajdovi-Ortodoncija-Stomatologija

Labijalni luk,Slajdovi,Ortodoncija,Stomatologija, Pretkliničke vježbe, Izrada labijalnog luka, Kliješta za savijanje žice,Čelična žica,Model gornje čeljusti, Aktivna ploča,Aktivator, Retruzija,Ekstruzija i Intruzija, Rotacija,Retencija naprave,Ina...

Slajdovi najčešće preuzete beleške u stomatologija

Labijalni luk-Slajdovi-Ortodoncija-Stomatologija

Labijalni luk,Slajdovi,Ortodoncija,Stomatologija, Pretkliničke vježbe, Izrada labijalnog luka, Kliješta za savijanje žice,Čelična žica,Model gornje čeljusti, Aktivna ploča,Aktivator, Retruzija,Ekstruzija i Intruzija, Rotacija,Retencija naprave,Ina...

Najnoviji slajdovi pregleda u stomatologija