Slajdovi' predlog urgentna i intenzivna medicina za medicina i farmacija’ studente

3 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u urgentna i intenzivna medicina

Akutna bol,mira peŠiĆ

Akutna bol je normalan,predvidljiv fiziološki odgovor na mehanički,hemijski,temperaturni podražaj izazvan hirurškom intervencijom,povredom ili akutnom bolešću,Ključna za opstanak ljudi Deo telesnog odbrambenog sistema Upozoravajuća i zašt...

Slajdovi najčešće preuzete beleške u urgentna i intenzivna medicina

Akutna bol,mira peŠiĆ

Akutna bol je normalan,predvidljiv fiziološki odgovor na mehanički,hemijski,temperaturni podražaj izazvan hirurškom intervencijom,povredom ili akutnom bolešću,Ključna za opstanak ljudi Deo telesnog odbrambenog sistema Upozoravajuća i zašt...

Najnoviji slajdovi pregleda u urgentna i intenzivna medicina

Akutna bol,mira peŠiĆ

Akutna bol je normalan,predvidljiv fiziološki odgovor na mehanički,hemijski,temperaturni podražaj izazvan hirurškom intervencijom,povredom ili akutnom bolešću,Ključna za opstanak ljudi Deo telesnog odbrambenog sistema Upozoravajuća i zašt...