Uvod u socijalnu pedagogiju-Skripta-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja 2.deo.Image.Marked.Text.Marked, Skripte' predlog Uvod u socijalnu pedagogiju. University of Belgrade

Uvod u socijalnu pedagogiju

Opis: Uvod u socijalnu pedagogiju-Skripta-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja 2; Razvoj socijalne pedagogije; Natorpov koncept socijalner pedagogije; Nohlov koncept socijalne pedagogije; Razvoj nakon Drugog Svetskog rata; Savremena socijalna pedagogija; Sistem socijalne inteligencije; Temelji, moc i granice socijalno-pedagoskih intervencija; Zakonski temelji socijalno-pedagoskih interencija; Institucijski okvir socijalno-pedagoskih interencija; Prakticna ogranicenja socijalno-pedagoskih interencija; Odrednica daljnjeg razvoja socijalne pedagogije; Pojmovna odredjenja poremecaja i ponasanju dece i mladih; Terminoloska pitanja; Definicije poremecaja u ponasanju; Klasifikacije i niovoi poremecaja u ponasanju; Show more
Prikazivanje stranica  1  -  2  -  63

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity.com

Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome