Vežbe za studente i srednjoškolce

3.080 rezultat

Vežbe najčešće preuzete beleške

Najnoviji vežbe pregleda

Menadzment-kvalitetom

U savremenoj literaturi iz oblasti kvaliteta postoji niz definicija, vezanih za pojam kvaliteta, koje su prikazane na slikama 1 i 2. Međunarodni standard serije ISO 9000:2000 daje jednu od mogu ih definicija: Kvalitet predstavlja nivo do kog skup...