Vežbe' predlog mikrobiologija za medicina i farmacija’ studente

29 rezultat

Vežbe najcesce pregledane beleške u mikrobiologija

Ajčešće preuzete beleške u mikrobiologija

Najnoviji vežbe pregleda u mikrobiologija

Praktikum-Vezbe-Mikobiologija-Biologija

Praktikum, vezbe, mikorbiologija, biologija,mikrobiološka ušica, mikrobiološka igla, histološka i Cornet-ova pinceta, drvena štipaljka, štapić po Drigalskom, Erlenmeyer-ova tikvica, mikrobiološke epruvete, mikrobiološke pipete, Durhamova epruveta,...

Mikrobi-Vezbe-Mikrobiologija-Medicina

Mikrobi,Vezbe,Mikrobiologija,Medicina,ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina,FAZA FORMIRANJA CITRATA KONDENZACIJOM ACETILCoA sa OKSALACETATOM,FAZA PRETVARANJA CITRATA U IZOCITRAT preko cisakonitata,FAZA DEHIDROG...