Vežbe' predlog parazitologija za medicina i farmacija’ studente

5 rezultat

Vežbe najcesce pregledane beleške u parazitologija

Malarija-Vezbe-Parazitologija-Medicina

Vezbe,Parazitologija,Medicina, malarija, Trofozoiti, Gametocit, Laboratorijska dijagnoza infekcija izazvanih helmintima, Metode pregleda kliniĉkog materijala, Laboratorijska dijagnoza infekcija digestivnog i urogenitalnog trakta

Ajčešće preuzete beleške u parazitologija

Malarija-Vezbe-Parazitologija-Medicina

Vezbe,Parazitologija,Medicina, malarija, Trofozoiti, Gametocit, Laboratorijska dijagnoza infekcija izazvanih helmintima, Metode pregleda kliniĉkog materijala, Laboratorijska dijagnoza infekcija digestivnog i urogenitalnog trakta

Najnoviji vežbe pregleda u parazitologija

Malarija-Vezbe-Parazitologija-Medicina

Vezbe,Parazitologija,Medicina, malarija, Trofozoiti, Gametocit, Laboratorijska dijagnoza infekcija izazvanih helmintima, Metode pregleda kliniĉkog materijala, Laboratorijska dijagnoza infekcija digestivnog i urogenitalnog trakta