GENERAL UNITS AND CONSTANTS, Formulas and forms for Engineering. Gaziantep University
onuraksuoo
onuraksuoo

GENERAL UNITS AND CONSTANTS, Formulas and forms for Engineering. Gaziantep University

7 pages
58Number of visits
Description
Contain alll general units and constants.
20 points
Download points needed to download
this document
Download the document
Preview3 pages / 7
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
BLM - 1

1

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri)

BİRİMLER Temel Birimler

uzunluk, metre m kütle, kilogram kg zaman, saniye s elektrik akımı, amper A termodinamik sıcaklık, Kelvin K Zaman bir saniye = 1s bir dakika = 1 dak = 60s bir saat = 1sa = 60 dak = 3600s

Hız, İvme saniyede bir metre = 1 m/s saniyede bir foot = 1 ft/s = 0.3048 m/s saniyede bir mil = 1 mil/sa = 0.447 04 m/s

İvme (Akselerasyon saniye karede bir metre = 1 m/s² saniye karede bir foot = 0.3048 m/s2

Yoğunluk metreküpte bir kilogram = 1 kg/m3

inç küpte bir pound = 1 lb/in3 = 27679.9 kg/m3

foot küpte bir pound = 1 lb/ft3 = 16.0185 kg/m3

U.K. galonda bir pound = 99.776 4 kg/m3

Kuvvet bir Newton = 1 N = kg m/s2

bir din = 1 dyn =1g cm/s2 = 10-5N bir kilogram-kuvvet = 1 kgf = 9.806 65 N bir pound-kuvvet = 1 lbf = 4.44822 N bir ton-kuvvet = 1 tonf = 2240 lbf = 9964.02 N

2

Basınç, Gerilim bir pascal = 1 Pa = 1 N/m2

bir bar = 105 Pa = 105 N/m2

bir milibar = 1 mbar = 10-3bar = 100 Pa = 100 N/m2

bir din/ cm2 = 0.1 Pa = 0.1 N/m2

1 kgf/cm2 = 98066.5 N/m2

bir standart atmosfer = 1 atm = 0.01325 bar = 101 325 N/m2

1 pdl/in2 = 214.2956 N/m2

1 pdl/ft2 = 1.488 164 N/m2

1 lbf/in2 = 6894.76 N/m2

1 lbf/ft2 = 47.8803 N/m2

1 ton/ft2 = 107252 N/m2

1 mm Hg = 9.806 65 x 13.5951 N/m2 = 133.322 N/m2

1 in Hg = 25.4 mm Hg = 3386.4 N/m2

1 in H2O = 25.4 kgf/m2 = 249.089 N/m2

1 ft H2O = 304.8 kgf/m2 = 2989.07 N/m2

Enerji/(Kütle-Sıcaklık); Spesifik Entropi, Spesifik Isı Kapasitesi bir joule/(kilogram-Kelvin) = 1 J/kg K 1 kal/g K = 4186.8 J/kg K 1 Btu/lb rankine = 4186.8 J/kg K

Enerji/Kütle; Spesifik Entalpi, Isınma Isısı, Kalorifik Değer bir joule/kilogram = 1 J/kg 1 kal/g = 4.1868 J/g = 4186.8 J/kg 1 Btu/lb = 2326 J/kg

Enerji /(Hacim-Sıcaklık) bir joule/(metreküp-Kelvin) = 1 J/m3K 1 J/cm3K = 106J/m3K 1 kal/cm3K = 4.1868 x 106 J/m3K 1 kal/l K = 4.1868 x 103 J/m3K 1 kkal/m3K = 4 186.8J/m3K 1 Btu/ft3rankine = 67066.1 J/m3K

3

Enerji Akı Yoğunluğu, Güç/Alan bir watt/metrekare = 1 W/m2 = l J/m2s 1 W/cm2 = 104 W/m2

1 kal/m2s = 4.1868 W/m2

1 kal/cm2s = 41 868 W/m2

1 kkal/m2h = 1.163 W/m2

1 Btu/ft2h = 3.154 59 W/m2

Enerji, İş, Isı bir joule = 1J = 1 Nm = 1 kg m2/s2 = 1 Pa m3

bir erg = 1 erg = 1 dyn cm = 10-7 J bir kilo watt saat = 1 k W h = 3.6 x 106 J bir kalori (international) = 1 kal = 4.1868 J bir kilokalori = 1 kkal = 4186.8J bir termokimyasal kalori = 4.184 J bir 15 0C - kalori = 4.1855 J bir ortalama (0 0C – 100 0C) kalori = 4.1897 J bir santigrat (Celsius) ısı birimi = 1 Chu = 1 kal lb/g = 1899.1 J

bir British termal unit = 1 Btu = 2.326 J lb/g = 778.169 ft lbf = 1055.06J bir beygir gücü saat = 2.68452 x 106J 1 ft lbf = 1.28507 x 10-3 Btu 1 ft lbf = = 1.355 82 J

Güç bir watt = 1W = 1 J/s = 1 kg m2/s3

1 kg f m/s = 9.806 65 W bir metrik beygirgücü = 1 CV = 1 ch = 1 PS 1 ft lbf/s = 1.355 82 W 1 beygirgücü = 1 hp = 550 ft lbf/s = 745.700 W 1 ton refrijerasyon = 200 Btu/min = 3.517 kw

4

Isı Transfer Katsayısı (Termal İletim) bir watt/(metrekare-Kelvin) = 1 W/m2K = 1 J/m2sK 1 W/cm2 K = 104 W/m2 K 1 kal/m2 s K = 4.1868 W/m2 K 1 kal/cm2 s K = 41 868 W/m2 K 1 kkal/m2 h K = 1.163 W/m2 K 1 Btu/ft2 h rankine = 5.67826 W/m2 K

Isıl İletkenlik bir watt/(metre-Kelvin) = 1 W/mK = l J/m s K 1 W/cm K = 100 W/m K 1 kal/cm s K = 418.68 W/m K 1 kkal/m h K = 1.163 W/m K 1 Btu/ft h rankine = 1.73073 W/m K 1 Btu in/ft2 h rankine = 0.144 228 W/m K

Viskozite (Dinamik Viskozite) 1 N s/m2 = 1 Pa s = 1 kg/m s bir poise = 1 P = 1 din s/cm2 = 1 g/cm s = 0.1 kg/m s bir sentipoise = 0.01P = 0.001 kg/m s 1 kgf s/m2 = 9.80665 kg/m s 1 pd/ s/ft2 = 1.488 16 kg/m s 1 lbf s/ft2 = 47.8803 kg/m s

Kinematik Viskozite, Termal Difüzivite, Difüzyon Katsayısı saniye karede bir metre = 1 m2/s bir stokes = 1 St = 1 cm2/s = 10-4 m2/s bir sentistokes = 1 cSt = 1 mm2/s = 10-6 m2/s 1 m2/h = 2.777 78 x 10-4 m2/s 1 ft2/s = 0.092 903 m3/s 1 ft2/h = 2.580 64 x 10-5 m2/s

5

Bazı Yararlı Yaklaşık Değerler 1 atmosfer ~ 1 kg/cm2 ve 1 bar 1 Btu ~ 1000 J 62.4 lb/cu ft ~ 1 ton/metreküp 1 Btu/lb derece F ~ 4.2J/kg / derece K 1 grain/cu ft ~ 2.25g/ metreküp 1 grain/galon ~ 1/70 kg/metreküp kömür CV (12,900 Btu/lb) ~ 30 MJ/kg oil CV (17,600 Btu/lb) ~ 42 MJ/kg buharın ısınma ısısı (970.6 Btu/lb) ~ 2.3 MJ/kg

Özel Adları Olan Başlıca Birimler Hertz, Hz 1Hz = 1s-1

Newton, N 1N = 1 kg m/s2

Pascal, Pa 1Pa = 1 N/m2

Joule, J 1J = 1 Nm Watt, W 1W = 1 J/s Coulomb, C 1C = 1 A s volt, V 1V = 1 J/C ohm, ω 1ω = 1 V/A

6

DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ HACİM

Birim ~D faktörü Birim feet küp ( f3 ) x 0.02831685 = metreküp (m3) US C (gal) x 0.0238095 = varil (bbl) US galon (gal) x 3.785412 = litre ( l ) US galon (gal) x 0.8326394 = Imperial galon (UK gal) Imperial galon (UK gal) x 4.545 = litre (l)

KÜTLE / AĞIRLIK Birim ~D. faktörü Birim short ton x 2,000 = pound (lb) short ton x 0.9071847 = metrik ton (t) long ton x 1.016047 = metrik ton (t) long ton x 2,240 = pound (lb) metrik ton (t) x 1,000 = kilogram (kg) metrik ton (t) x 0.9842 = long ton metrik ton (t) x 1.102 = short ton pounds (lb) x 0.45359237 = kilogram (kg) kilogram (kg) x 2.2046 = pound (lb)

UZUNLUK Birim ~D. faktörü Birim mil (mi) x 1.609344 = kilometre (km) yard (yd) x 0.9144 = metre (m) feet (ft) x 0.3048 = metre (m) inç (in) x 2.54 = santimetre (cm) kilometre (km) x 0.62137 = mil (mi)

ALAN Birim ~D. faktörü Birim mil kare (mi2) x 2.589988 = kilometre kare (km2) Yard kare (yd2) x 0.8361274 = metre kare (m2) feet kare (ft2) x 0.09290304 = metre kare (m2) inç kare (in2) x 6.4516 = santimetre kare (cm2)

7

ENERJİ Birim ~D. faktörü Birim British Termal Unit (Btu) x 1,055.05585262 = joule (J) kalori (kal) x 4.1868 = joule (J) kilo watt saat (kWh) x 3.6 = mega joule (MJ)

SAYILAR VE KISALTMALAR X Sayı Ön-ek Sembol 1 000 000 000 000 = 1012 tera T 1 000 000 000 = 109 ciga G 1 000 000 = 106 mega M 1 000 = 103 kilo k 100 = 102 hekto h 10 = 10 deka da 0.1 = 10-1 desi d 0.01 = 10-2 senti c 0.001 = 10-3 milli m 0.000 001 = 10-6 mikro µ 0.000 000 001 = 10-9 nano n 0.000 000 000 001 = 10-12 piko p

ISI İÇERİKLERİ, YAKLAŞIK Enerji Kaynağı M. Btu/v Enerji Kaynağı M. Btu/v hampetrol 5.800 gazlar 6.000 doğal gaz sıvıları 3.735 petrol koku 6.024 uçak benzini 5.048 propan 3.836 doğal benzin 4.620 yol yağı 6.636 bütan-propan (60/40) 4.130 özel naftalar 5.248 distilat fuel oil 5.825 distilasyon gazları 6.000 etan 3.082 gazyağı 5.670 izobütan 3.974 yağlar 5.825 Jet yakıtı 5.670 wakslar 5.537

(M. Btu/v = milyon Btu/varil)

no comments were posted
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document