GENERAL UNITS AND CONSTANTS, Exercises for Engineering
onuraksuoo
onuraksuoo

GENERAL UNITS AND CONSTANTS, Exercises for Engineering

7 pages
1Number of download
82Number of visits
1Number of comments
Description
Contain alll general units and constants.
20 points
Download points needed to download
this document
Download the document
Preview3 pages / 7
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document
BLM - 1

1

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri)

BİRİMLER Temel Birimler

uzunluk, metre m kütle, kilogram kg zaman, saniye s elektrik akımı, amper A termodinamik sıcaklık, Kelvin K Zaman bir saniye = 1s bir dakika = 1 dak = 60s bir saat = 1sa = 60 dak = 3600s

Hız, İvme saniyede bir metre = 1 m/s saniyede bir foot = 1 ft/s = 0.3048 m/s saniyede bir mil = 1 mil/sa = 0.447 04 m/s

İvme (Akselerasyon saniye karede bir metre = 1 m/s² saniye karede bir foot = 0.3048 m/s2

Yoğunluk metreküpte bir kilogram = 1 kg/m3

inç küpte bir pound = 1 lb/in3 = 27679.9 kg/m3

foot küpte bir pound = 1 lb/ft3 = 16.0185 kg/m3

U.K. galonda bir pound = 99.776 4 kg/m3

Kuvvet bir Newton = 1 N = kg m/s2

bir din = 1 dyn =1g cm/s2 = 10-5N bir kilogram-kuvvet = 1 kgf = 9.806 65 N bir pound-kuvvet = 1 lbf = 4.44822 N bir ton-kuvvet = 1 tonf = 2240 lbf = 9964.02 N

2

Basınç, Gerilim bir pascal = 1 Pa = 1 N/m2

bir bar = 105 Pa = 105 N/m2

bir milibar = 1 mbar = 10-3bar = 100 Pa = 100 N/m2

bir din/ cm2 = 0.1 Pa = 0.1 N/m2

1 kgf/cm2 = 98066.5 N/m2

bir standart atmosfer = 1 atm = 0.01325 bar = 101 325 N/m2

1 pdl/in2 = 214.2956 N/m2

1 pdl/ft2 = 1.488 164 N/m2

1 lbf/in2 = 6894.76 N/m2

1 lbf/ft2 = 47.8803 N/m2

1 ton/ft2 = 107252 N/m2

1 mm Hg = 9.806 65 x 13.5951 N/m2 = 133.322 N/m2

1 in Hg = 25.4 mm Hg = 3386.4 N/m2

1 in H2O = 25.4 kgf/m2 = 249.089 N/m2

1 ft H2O = 304.8 kgf/m2 = 2989.07 N/m2

Enerji/(Kütle-Sıcaklık); Spesifik Entropi, Spesifik Isı Kapasitesi bir joule/(kilogram-Kelvin) = 1 J/kg K 1 kal/g K = 4186.8 J/kg K 1 Btu/lb rankine = 4186.8 J/kg K

Enerji/Kütle; Spesifik Entalpi, Isınma Isısı, Kalorifik Değer bir joule/kilogram = 1 J/kg 1 kal/g = 4.1868 J/g = 4186.8 J/kg 1 Btu/lb = 2326 J/kg

Enerji /(Hacim-Sıcaklık) bir joule/(metreküp-Kelvin) = 1 J/m3K 1 J/cm3K = 106J/m3K 1 kal/cm3K = 4.1868 x 106 J/m3K 1 kal/l K = 4.1868 x 103 J/m3K 1 kkal/m3K = 4 186.8J/m3K 1 Btu/ft3rankine = 67066.1 J/m3K

3

Enerji Akı Yoğunluğu, Güç/Alan bir watt/metrekare = 1 W/m2 = l J/m2s 1 W/cm2 = 104 W/m2

1 kal/m2s = 4.1868 W/m2

1 kal/cm2s = 41 868 W/m2

1 kkal/m2h = 1.163 W/m2

1 Btu/ft2h = 3.154 59 W/m2

Enerji, İş, Isı bir joule = 1J = 1 Nm = 1 kg m2/s2 = 1 Pa m3

bir erg = 1 erg = 1 dyn cm = 10-7 J bir kilo watt saat = 1 k W h = 3.6 x 106 J bir kalori (international) = 1 kal = 4.1868 J bir kilokalori = 1 kkal = 4186.8J bir termokimyasal kalori = 4.184 J bir 15 0C - kalori = 4.1855 J bir ortalama (0 0C – 100 0C) kalori = 4.1897 J bir santigrat (Celsius) ısı birimi = 1 Chu = 1 kal lb/g = 1899.1 J

bir British termal unit = 1 Btu = 2.326 J lb/g = 778.169 ft lbf = 1055.06J bir beygir gücü saat = 2.68452 x 106J 1 ft lbf = 1.28507 x 10-3 Btu 1 ft lbf = = 1.355 82 J

Güç bir watt = 1W = 1 J/s = 1 kg m2/s3

1 kg f m/s = 9.806 65 W bir metrik beygirgücü = 1 CV = 1 ch = 1 PS 1 ft lbf/s = 1.355 82 W 1 beygirgücü = 1 hp = 550 ft lbf/s = 745.700 W 1 ton refrijerasyon = 200 Btu/min = 3.517 kw

4

Isı Transfer Katsayısı (Termal İletim) bir watt/(metrekare-Kelvin) = 1 W/m2K = 1 J/m2sK 1 W/cm2 K = 104 W/m2 K 1 kal/m2 s K = 4.1868 W/m2 K 1 kal/cm2 s K = 41 868 W/m2 K 1 kkal/m2 h K = 1.163 W/m2 K 1 Btu/ft2 h rankine = 5.67826 W/m2 K

Isıl İletkenlik bir watt/(metre-Kelvin) = 1 W/mK = l J/m s K 1 W/cm K = 100 W/m K 1 kal/cm s K = 418.68 W/m K 1 kkal/m h K = 1.163 W/m K 1 Btu/ft h rankine = 1.73073 W/m K 1 Btu in/ft2 h rankine = 0.144 228 W/m K

Viskozite (Dinamik Viskozite) 1 N s/m2 = 1 Pa s = 1 kg/m s bir poise = 1 P = 1 din s/cm2 = 1 g/cm s = 0.1 kg/m s bir sentipoise = 0.01P = 0.001 kg/m s 1 kgf s/m2 = 9.80665 kg/m s 1 pd/ s/ft2 = 1.488 16 kg/m s 1 lbf s/ft2 = 47.8803 kg/m s

Kinematik Viskozite, Termal Difüzivite, Difüzyon Katsayısı saniye karede bir metre = 1 m2/s bir stokes = 1 St = 1 cm2/s = 10-4 m2/s bir sentistokes = 1 cSt = 1 mm2/s = 10-6 m2/s 1 m2/h = 2.777 78 x 10-4 m2/s 1 ft2/s = 0.092 903 m3/s 1 ft2/h = 2.580 64 x 10-5 m2/s

5

Bazı Yararlı Yaklaşık Değerler 1 atmosfer ~ 1 kg/cm2 ve 1 bar 1 Btu ~ 1000 J 62.4 lb/cu ft ~ 1 ton/metreküp 1 Btu/lb derece F ~ 4.2J/kg / derece K 1 grain/cu ft ~ 2.25g/ metreküp 1 grain/galon ~ 1/70 kg/metreküp kömür CV (12,900 Btu/lb) ~ 30 MJ/kg oil CV (17,600 Btu/lb) ~ 42 MJ/kg buharın ısınma ısısı (970.6 Btu/lb) ~ 2.3 MJ/kg

Özel Adları Olan Başlıca Birimler Hertz, Hz 1Hz = 1s-1

Newton, N 1N = 1 kg m/s2

Pascal, Pa 1Pa = 1 N/m2

Joule, J 1J = 1 Nm Watt, W 1W = 1 J/s Coulomb, C 1C = 1 A s volt, V 1V = 1 J/C ohm, ω 1ω = 1 V/A

6

DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ HACİM

Birim ~D faktörü Birim feet küp ( f3 ) x 0.02831685 = metreküp (m3) US C (gal) x 0.0238095 = varil (bbl) US galon (gal) x 3.785412 = litre ( l ) US galon (gal) x 0.8326394 = Imperial galon (UK gal) Imperial galon (UK gal) x 4.545 = litre (l)

KÜTLE / AĞIRLIK Birim ~D. faktörü Birim short ton x 2,000 = pound (lb) short ton x 0.9071847 = metrik ton (t) long ton x 1.016047 = metrik ton (t) long ton x 2,240 = pound (lb) metrik ton (t) x 1,000 = kilogram (kg) metrik ton (t) x 0.9842 = long ton metrik ton (t) x 1.102 = short ton pounds (lb) x 0.45359237 = kilogram (kg) kilogram (kg) x 2.2046 = pound (lb)

UZUNLUK Birim ~D. faktörü Birim mil (mi) x 1.609344 = kilometre (km) yard (yd) x 0.9144 = metre (m) feet (ft) x 0.3048 = metre (m) inç (in) x 2.54 = santimetre (cm) kilometre (km) x 0.62137 = mil (mi)

ALAN Birim ~D. faktörü Birim mil kare (mi2) x 2.589988 = kilometre kare (km2) Yard kare (yd2) x 0.8361274 = metre kare (m2) feet kare (ft2) x 0.09290304 = metre kare (m2) inç kare (in2) x 6.4516 = santimetre kare (cm2)

7

ENERJİ Birim ~D. faktörü Birim British Termal Unit (Btu) x 1,055.05585262 = joule (J) kalori (kal) x 4.1868 = joule (J) kilo watt saat (kWh) x 3.6 = mega joule (MJ)

SAYILAR VE KISALTMALAR X Sayı Ön-ek Sembol 1 000 000 000 000 = 1012 tera T 1 000 000 000 = 109 ciga G 1 000 000 = 106 mega M 1 000 = 103 kilo k 100 = 102 hekto h 10 = 10 deka da 0.1 = 10-1 desi d 0.01 = 10-2 senti c 0.001 = 10-3 milli m 0.000 001 = 10-6 mikro µ 0.000 000 001 = 10-9 nano n 0.000 000 000 001 = 10-12 piko p

ISI İÇERİKLERİ, YAKLAŞIK Enerji Kaynağı M. Btu/v Enerji Kaynağı M. Btu/v hampetrol 5.800 gazlar 6.000 doğal gaz sıvıları 3.735 petrol koku 6.024 uçak benzini 5.048 propan 3.836 doğal benzin 4.620 yol yağı 6.636 bütan-propan (60/40) 4.130 özel naftalar 5.248 distilat fuel oil 5.825 distilasyon gazları 6.000 etan 3.082 gazyağı 5.670 izobütan 3.974 yağlar 5.825 Jet yakıtı 5.670 wakslar 5.537

(M. Btu/v = milyon Btu/varil)

Teşekkür
This is only a preview
3 shown on 7 pages
Download the document