11 Annual Distinguished Lecture in Economics - Video-lecture

Video-lecture, Economics

Description: Ser Dejvid F. Hendri (Ekonomski fakultet i Institut za ekonomska modeliranje, Univerzitet u Oksfordu) pruža 2010-11 Godišnji Distinguished predavanje na Ekonomskom hostuje Kil menadžmenta škole.Rezime:Ekonomski fenomeni su toliko složena i komplikovana da mnogi karakteristike empirijskih modela koji pokušavaju da ih opiše ne može izvesti prethodnog obrazloženja. Umesto toga, oni moraju da budu identifikovani na osnovu podataka zajedno sa ocenom teorije. Profesor Hendri tvrdi da, uprkos značajnim razlikama, otkriće i evaluacija u ekonomiji su slične onima u prirodne nauke. Umesto postavljanja unapred određeni model koji ograničava otkriće, on se zalaže za automatsko modeliranje metode koje pomažu da formulišu vrlo opšte modele koji ugradi i ocenjuje početni ekonomsku teoriju i omogućiti rigorozne procene odabranih modela da bi utvrdili njihovu održivost. Profesor Hendri će ilustrovati njegove tvrdnje koje se tiču ključnih 'live' ekonometrijski manekenstvom. Show more
Document information
Uploaded by: zeljko22
Views: 300
University: University of Belgrade
Address: Economics
Subject: Economics