An Introduction to Demography - Video-lecture

Video-lecture, Social Demography

Description: Maltus miffed: Da li su ljudi problem, rešenje, ili oba?Uvod u demografiju i populacijama izvodljivosti pregledom svetske populacije Profesor DŽoel Koen: Ebi Rokfeler Mauze profesor populacija, Rokfeler Univerzitetu, Matematički biolog, Columbia UniversitiU narednih pedeset godina, svet će se suočiti sa problemima stanovništva koje nikada nije suočila pre. Milijarde će živeti u mega slamovima bez pristupa čistoj vodi i medicinske nege. U svom predavanju, profesor DŽoel Koen vas uči kako demografija može da pruži odgovore na pitanja života ili smrti uzrokovane oticanje svetske populacije i nestajanje resursa. Možemo spreči ishod gde bogate zapadne zemlje su u stalnom opadanju stanovništva, dok je trećeg sveta gradovi u bubre u masovno prenatrpanim sirotinjskim kvartovima bez pristupa obrazovanju, zdravstvu, ili nade? Show more
Document information
Uploaded by: zeljko22
Views: 222
University: University of Belgrade