Socioloski eksperiment, Exam for Sociology of Deviance. University of Belgrade

Exam, Sociology of Deviance

Description: Socijalni Eksperimenti ,zastranjivanje, rasizam, reakcije drustva, demonstracije.