The Universe in a Nutshell - Video-lecture

Video-lecture, Physics

Description: Šta ako bismo mogli naći jednu jednačinu koja objašnjava sve sile u svemiru? Dr Mičio Kaku istražuje kako fizičari mogu skupiti nauku Velikog praska u jednačini, kao mala kao Ajnštajnova "E = mc ^ 2". Zahvaljujući napretku u teoriji struna, fizika nam može omogućiti da pobegne toplote smrt univerzuma, istražite multiverzuma, i otključavanje tajne postojanja. Dok puca gore našu maštu o budućnosti, Kaku takođe predstavlja sažeto istoriju fizike i trudi slučaj zbog čega fizika je ključ za skoro sve.
Document information
Uploaded by: zeljko22
Views: 337
University: University of Belgrade
Address: Physics
Subject: Physics