Video-lecture with most views in social demography

An Introduction to Demography

Maltus miffed: Da li su ljudi problem, rešenje, ili oba?Uvod u demografiju i populacijama izvodljivosti pregledom svetske populacije Profesor DŽoel Koen: Ebi Rokfeler Mauze profesor populacija, Rokfeler Univerzitetu, Matematički biolog, Columbia U...

Latest video-lecture uploaded

An Introduction to Demography

Maltus miffed: Da li su ljudi problem, rešenje, ili oba?Uvod u demografiju i populacijama izvodljivosti pregledom svetske populacije Profesor DŽoel Koen: Ebi Rokfeler Mauze profesor populacija, Rokfeler Univerzitetu, Matematički biolog, Columbia U...