4, Ejercicios de Fisioterapia. Universidad de Oviedo (UniOvi)
guillermodobon
guillermodobon

4, Ejercicios de Fisioterapia. Universidad de Oviedo (UniOvi)

41 páginas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Estancias Clínicas III, Profesor: Araceli Gosende, Carrera: Fisioterapia, Universidad: UNIOVI
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 41
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 41 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 41 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 41 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 41 páginas totales
Descarga el documento
Presentación de PowerPoint

EXERCICI FÍSIC I SALUT MENTAL

Introducció a la psicobiologia de l’esport i de l’activitat física

(PBEAF)

Suay F (2011). Psicobiologia de lesport i lactivitat fisica. Ed. Universitat de València Cap. 1

1. Introducció a la psicobiologia de l’esport i de l’activitat física

(PBEAF)

1. 1. Concepte de Psicobiologia de l’esport i de l’activitat física

Disciplina que té l’objectiu d’explicar des del punt de vista psicobiològic la conducta i

l’activitat mental dels éssers humans en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física.

1. 2. Breu aproximació històrica

Precursors de la psicobiologia de l’esport (SXX)

Aleseiev Puni i Peter Rudik, a la Unió Soviètica —> preparació ps. competició

Coleman Griffith, als Estats Units —> rendiment esportiu

1. 3. Distinció entre esport, exercici i activitat física

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10 11

12

1. 3. Distinció entre esport, exercici i activitat física

Esport:

- Tres components bàsics:

- Existència de regles

- Competició

- Marc organitzatiu

Exercici o Activitat física:

- Accions de contingut esportiu que es fan sense ànim competitiu, amb caràcter lúdic

o amb l’objectiu de mantenir o recuperar la salut.

 Diferents repercussions psicobiològiques de l’esport i de l’exercici

físic, en dos aspectes centrals:

• La competició

• L’entrenament

 No obstant, la frontera no es ben definida, ja que la pràctica lúdica es

tiny fàcilment d’elements competitius.

1. 3. Distinció entre esport, exercici i activitat física

1. 4. Interès de l’activitat física i de l’esport en l’estudi de la

conducta humana

Investigació relacionada amb el interès i la utilitat social

Avanços tecnològics del s.XXI —> obesitat —> costos personals, econòmics i socials

Importància de promocionar l’activitat física

La PBEAF —> mecanismes biològics que permeten explicar els efectes beneficiosos

de la pràctica regular d’activitat física sobre el benestar de les persones.

Millora de la qualitat de vida de les persones

Enquesta d'Hàbits Esportius a Espanya

• Plan Estadístico Nacional 2013-2016.

• Realitzada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Deport junt al Consell

Superior de Deports

• Amb la col·laboració del Instituto Nacional d’Estadística

Dirigida a 9.000 persones majors de 15 anys. La seua finalitat principal

es obtindre indicadors relatius als hàbits esportius dels espanyols.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano- mecd/estadisticas/deporte/encuesta-habitos-deportivos.html

Mòduls generals

I. Dades personals: sexe, edat, nacionalitat, nivell d'estudis,

situació laboral i situació personal.

II. Equipaments esportius a casa: disponibilitat a casa de

determinats equipaments esportius.

III. Interès vinculat a l'esport: escala creixent de 0, per als que

manifesten no tindre interès, a 10 per als casos d'interès màxim.

Mòduls específics

IV. Vinculació amb federacions o entitats esportives: pertinença a una

federació esportiva (amb llicència en vigor), membre o soci de determinades entitats,

associacions o clubs esportius i participació o suport al esport amb treball voluntari o

mitjançant donacions per a fins esportius concrets.

V. Pràctica d'activitats esportives: freqüència, temps, lloc i tipus d'espai on

practica esport. Principals motius pels que realitza la pràctica esportiva i principals

barreres per a realitzar aquest tipus de pràctica.

VI. Assistència a espectacles esportius: assistència a espectacles esportius i

el tipus d'espectacle. Motius per què no s’assisteix, o no s’acudix amb més freqüència

a espectacles esportius.

VII.Mitjans audiovisuals: utilització de mitjans audiovisuals (televisió, ràdio,

premsa, internet, etc.) per veure o escoltar espectacles esportius o per informar-se

sobre l'esport.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 41 páginas totales
Descarga el documento