Apuntes de Barthes, Ejercicios de Periodismo. Universitat de Vic (UVIC)
joan_cabarrocas_vergeli
joan_cabarrocas_vergeli

Apuntes de Barthes, Ejercicios de Periodismo. Universitat de Vic (UVIC)

2 páginas
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: Llenguatges de la Comunicació, Profesor: Gerard Coll, Carrera: Periodisme, Universidad: UVic
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

Roland Barthes (1915-1980)

• Dóna origen a l’estructuralisme francès

La semiòtica es desenvolupa al segle XX gràcies a l’estructuralisme francès

i txec.

• Barthes ajuda a crear l’estructuralisme francès cap als anys 50

• Als anys 70, desenvolupa el post-estructuralisme.

• Es posa en qüestió tots els principis de l’estructuralisme

Estructuralisme – S’estudia una cosa que fa la funció d’estructura bàsica.

• L’estructura bàsica de la semiòtica és el llenguatge

• El signe és l’estructura de la comunicació

Barthes analitza un text d’un autor i hi troba diferents estructures – Conclusió:

segons el punt de vista l’estructura pot canviar.

El descobriment de múltiples estructures posa en dubte l’estructuralisme.

Ruptura epistemològica

L’Holocaust és un símbol de la raó extremista – Fa que es deixi de creure que la raó ho pot

explicar tot.

• Això s’ajunta al terme de post-modernitat.

Barthes proposa quatre elements dobles:

• La llengua i la parla

Un element no existeix sense l’altre. Amb la parla el subjecte combina

els signes. El llenguatge dóna forma a allò que pensem.

• El significat i el significant

El significant s’entén com un mediador. El significat es dóna en funció

d’un significant i el que l’emissor vol dir. El significat no és la cosa sinó la

seva representació. El món se’ns presenta com una representació, com

signes.

Aquests dos conceptes no són absoluts, són relatius (Es poden veure de

diferents maneres). La relació entre els dos es circular:

Relació(R) – entre Expressió (E) – i contingut (C).

• El sistema i el sintagma

• Connotació i denotació

La denotació és un primer nivell de significació i la connotació és un

segon nivell.

Idiolectes

• És un concepte entre llengua i parla.

• És la manera / l’estil de parlar de cada individu.

• També defineix l’ús del llenguatge en una comunitat concreta

Barthes es pregunta com aplicar els conceptes de la semiòtica a coses que no

son paraules (no llenguatge verbal). Es el primer a desvincular la semiòtica del

llenguatge.

No hay comentarios
Descarga el documento