apunts, Apuntes de Diseño Industrial. Universitat de Girona (UdG)
bkp-8
bkp-8

apunts, Apuntes de Diseño Industrial. Universitat de Girona (UdG)

DOCX (86 KB)
4 páginas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: Expressió Gràfica, Profesor: Mercè Claverol, Carrera: Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Universidad: UPC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 4
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento

ACTIVITAT 4: Gestió de residus Assignatura: Sostenibilitat i Accessibilitat

Grup:

Noms i cognoms:

INFORME SOBRE LA GESTIÓ DELS RESIDUS D’UNA INDÚSTRIA D’ARTS GRÀFIQUES

Residu “Retalls de cartonet procedents de l’encunyadora” Codi CER1 200101 Classificació

CER (ES/NES)1

NO ESPECIAL

V61, V11 Tractament

possible (T)3

T21, T21

T / V

escollit4

T21, V61

Nom i adreça del gestor de residus5

UNILAND CEMENTERA, SA.

ADREÇA FÍSICA: CTRA. COMARCAL 31, KM 168.32 (08870) SITGES.

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA: CTRA. COMARCAL 31, KM 168.32 (08870) SITGES.

Nom i adreça del transportista

CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE SANT ANDRIÀ DEL BESOS (EXPLOTADOR TERSA)

ADREÇA FÍSICA: AV. EDUARD MARISTANY, 44 (08930). SANT ADRIÀ DE BESÒS.

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA : AV. EDUARD MARISTANY, 44 (08930). SANT ADRIÀ DE BESÒS.

Residu “Bidons metàl·lics buits que han contingut dissolvents orgànics no halogenats”

Codi CER1 140605 Europeu / 140105 Català Classificació

CER (ES/NES)1

Especial

Valorització

possible (V)3

V21 Europeu

Tractament

possible (T)3

T24 i T21 Europeu/ T24, T13 i T21 Català.

T / V

escollit4

T24 i V21

Nom i adreça del gestor de residus5

ECOLOGÍA QUÍMICA, SA. GUALBA (EL VALLÈS ORIENTAL)

Nom i adreça del transportista

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FOTOGRÁFICOS, SL. SANT ANDREU DE LA BARCA. (EL BAIX LLOBREGAT)

3

Residu “Dissolvents orgànics no halogenats que contenen tintes d'impressió procedents del rentat dels corrons de la màquina òfset”

Codi CER1 140203 CATALÀ/ 140603 EUROPEU. Classificació

CER (ES/NES)1

ESPECIAL

Valorització

possible (V)3

V21, V91 EUROPEU/

Tractament

possible (T)3

T21 EUROPEU/

T / V

escollit4

T21

Nom i adreça del gestor de residus5

BIOIBÉRICA, SA. PALAFOLLS (EL MARESME)

Nom i adreça del transportista

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS I GARRAF. VILAFRANCA DEL PENEDÈS (L’ALT PENEDÈS)

Residu “Residus procedents del menjador de l'empresa (llaunes, matèria orgànica, brics, tovallons de paper, gots de plàstic…)”

Codi CER1

Classificació

CER (ES/NES)1

Valorització

possible (V)3

Tractament

possible (T)3

T / V

escollit4

Nom i adreça del gestor de residus5

Nom i adreça del transportista

1 Especifiqueu el codi de 6 dígits corresponent al residu segons el Catàleg europeu de residus.

2 Especifiqueu la classificació del residu com a “especial” o “no especial” segons el Catàleg europeu de residus.

3 Especifiqueu el procediment de tractament o valorització possible segons la recomanació en el web consultat.

4 Dels diferents tractaments i valoritzacions possibles, especifiqueu el destí escollit i raoneu la resposta.

5 Especifiqueu el nom i la direcció del gestor de residus a qui encarregaríeu la gestió externa dels residus generats.

3

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento