Apunts d'història de l'educació social, Apuntes de Historia. Universitat de Barcelona (UB)
jimebla
jimebla

Apunts d'història de l'educació social, Apuntes de Historia. Universitat de Barcelona (UB)

16 páginas
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: historia, Profesor: is is, Carrera: Antropologia Social i Cultural, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 16
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento

ERA MEDIEVAL

Porque había pobreza?

Las causas son estructurales permanentes porque proceden de cómo es la estructura social.

• Fuerte aumento demográfico aumenta el número de habitantes. • Constantes guerras entre feudos por el mantenimiento de la hegemonía

economía derivada a la guerra? • Enfermedades la medicina no estaba avanzada: constantes epidemias • Esfuerzos económicos que hacían los feudos en el mantenimiento del ejercito • Derivadas de las guerras viudas con una familia para tirar adelante • Crisis agrícolas o por invasión de insectos o falta de previsión de los fenómenos

atmosféricos

Las raíces de la pobreza estaban en las zonas rurales (el campo). Los dramas más espectaculares se daban en las ciudades. Cada vez que había una crisis agrícola aparecían muchos mendigos en las ciudades. Gente del campo a mendigar a la ciudad.

Durante la época medieval predominaba el sentido cristiano de la pobreza, porque el pobre representa el cristo necesitado en la tierra.

En general el pensamiento es católico, el pobre es el pecador elegido para expiar las culpas, aparte de ser cristo. “si ayudo a un pobre obtengo la salvación eterna”.

A los pobres se les ayudaba a través de la LIMOSNA (almonia). Y es la primera forma de asistencia social. La limosna tiene también una función espiritual, porque aparte de salvar al pobre concedes la vida eterna.

La iglesia hace el papel de mediadora entre ricos i pobres i es quien mantiene el monopolio de esta mediación. Y lo hace de dos formas:

1. Destinaba parte de las rentas eclesiásticas a los pobres 2. Gestionando las donaciones que los laicos realizaban dándolas al monasterio

Con estas donaciones, instauró una de las instituciones más importantes para los pobres en la edad media→ Los HOSPITALES: instituciones que ofrecían a los pobres acogida por la noche o una hospitalización temporal o duradera que vendrían a ser como las “casas de acogida”. La finalidad no era asistencia sanitaria pero con el tiempo empiezan a realizar asistencia médica y también tratamientos específicos de algunas infecciones determinadas.

“las leproserías” instituciones para el tratamiento de la LEPRA.

La iglesia diferencio 3 tipos de clases de pobres.

1. Solemnidad

Aquellas personas que estaban desamparadas por diversas razones

• Edad (menores y personas mayores) • Sexo (viudas mujeres) • Salud (enfermos, leprosos) • Indefensión (huérfanos)

1

Estos necesitaban asistencia real

2. Vergonzantes

Personas que en algún momento habían poseído bienes por el motivo que fuese i los habían perdido. Avergonzados por su pobreza trataban de ocultar la pobreza a través de la apariencia de la honorabilidad. No hacia publica su condición de pobreza. Este sector recibió una gran ayuda por parte de la iglesia, también a nivel silencioso. Mas atendidos.

3. Laboriosos

Aun trabajando su sueldo no garantizaba su bienestar, subsistencia y tenían una gran dependencia al empresario. Si tenia una enfermedad p un accidente se posicionaba fácilmente al inicio de una vida pobre.

ERA MODERNA XVI-XVIII – post XVIII

Profunda transformació de les estructures socials i econòmiques medievals. Context de ruptura amb el feudalisme per l’aparició de la producció protocapitalista en front de l’agricultura i artesania.

- Procés d’acumulació de capital (organització protoindustrial comercial) - Aflorament de les ciutats - Noves administracions socials

Procés de pauperització de la societat.

Factors estructurals: Desenvolupament familiar i individual.

Factors conjunturals: Crisis agrícoles, recollides pobres i creixement de preus.

Factors accidentals: Epidèmies, accidents, malalties.

Pobresa a l’era Moderna:

Molta gent sense llar, augment de pobres, de pidolaires que es llencen als camins per demanar almoina i ha buscar la subsistència. Durant aquesta època hi ha un fort augment demogràfic què és fa incompatible amb l’escassetat de recursos alimentaris. Mentre que la demografia creix, l’economia s’estanca. Això provoca un augment de preus i per tant també augmenta la població pobre. Davalla el nivell de vida d ela població pauperitzable (empobriment o en risc d’empobrir-se). Quan això succeeix augmenten els pidolaires. Les persones pidolaires es desplacen cap als centres urbans, a les ciutats. A partir del segle XVI la caritat cristiana distingeix dos tipologies de pobres:

- Cum Llacer: Involuntaris (els abans de “Solemnitat”) - Cum Pedro: Voluntaris, els que poden treballar no ho fan o veuen més còmode una vida de mendicitat i es decanten per demanar almoina.

2

La gran diferència és què el pobre deixa de ser la representació de crist a la terra, i es va transformant a ulls de la societat en un perill potencial. Això coincideix paral·lelament amb el naixement del protocapitalisme, ja que el capitalisme porta l’exigència de mà d’obra. Una exigència fins a les hores pràcticament desconeguda i això influeix potencialment en el canvi de visió del pobre. Per tant a ulls de la societat la imatge del pobre deixa de ser el Llacer de l’Evangeli i és converteix en el “no treballador”.

Amb l’inici del capitalisme i l’augment l’acumulació de capital, hi comença a haver una estimació de la riquesa i per tant un rebuig de la pobresa. Per tant la pobresa i l’assistència d ela pobresa deixà de ser una qüestió moral. Ha aquest fenomen se li diu la “Dessacralització de la pobresa”.

El “pordiosero” comença a ser un perill públic per la societat. Si durant l’edat mitjana la pobresa era una virtut (el pecador escollit per representar a crist...) ara esdevé un problema.

LES REFORMES DE LA CARITAT

Les reformes en la caritat tenen lloc als inicis del del S.XVI (1520), degut a l’augment de crisis agrícoles i per tant també a l’augment de pobres.

Durant aquesta època es classifiquen els pobres en dues classes, els veritables i els falsos.

Per als pobres vertaders perpetuen les possibilitats d’assistència i atenció, com l’almoina.

Per als pobres falsos però, la sort es divergent i se’ls obliga a treballar i en cas de rebuig, se’ls castiga. A les ciutats del nord d’Europa, les quals són les més desenvolupades en el capitalisme, apareix en aquesta època algunes reformes en el tractament o assistència de la pobresa. Es classifica als pobres, i una vegada classificats, als falsos se’ls obliga a treballar. I a més a més es restringeix la llibertat de demanar almoina. Apareixen, per exemple, diverses disposicions legislatives que prohibien l’almoina als carrers, començava la repressió dels pidolaires i dels captaires i assistència humanitzada pels veritables pobres.

Ordenament de Nuremberg 1522, Estrasburg 1523 i Bruges 1526. En molts d’aquets ordenaments l’assistència quedava a càrrec dels municipis i ajuntaments, i és la primera vegada a la història de l’educació social i l’historia en general en que els poders públics, en aquest cas els ajuntaments, tenen competència en l’assistència de la pobresa. D’aquesta manera es realitza un procés de secularització de l’assistència de l’assistència social, que ja no és un monopoli a l’Església. I aquesta és una de les característiques més rellevants de l’Era Moderna.

Un dels autors més importants de l’era Moderna és Joan Luis Vives. Un humanista espanyol que formà la necessitat de secularitzar l’assistència a la pobresa. Publicà una obra anomenada “De subventione pauperum” (Del socorro de los pobres). Aquest tractat està dividit en dos grans llibres. El primer aborda el tema de la indigència material, espiritual i moral com una característica natural de l’home, i aquest fet l’atribueix, ja què és cristià, al desordre introduït pel pecat original. També es dirigeix als pobres i els i retreu que no donin riquesa als pobres, ja que Joan Lluis Vives defensa que la vida en societat requereix de l’ajuda mútua. J.L.V.

3

argumenta que l’ajuda mútua és bona per a tots per que condueix a la cohesió social. També, vives, crida als pobres a sortir de la pobresa i a complir el deure de dedicar-se al treball.

La segona part exposa una proposta d’acció social com a solució a la pobresa, i el defensa, tot i ser catòlic, la intervenció dels poders municipals. Vives responsabilitza als poders públics. La clau de la seva reforma està en el treball obligatori. Inclús als pobres i als vells, als quals se’ls hi ha d’ensenyar treballs més lleugers que la seva salut i edat els permetin fer. Proposa distingir entre pobres vertaders i pobres falsos. Segons aquesta estratègia hauria de desaparèixer l’almoina, ja que aquells que no poguessin treballar rebrien l’ajuda municipal.

Dessacralització de la pobresa. La pobresa ja no és una virtut sinó un defecte que cal corregir. Martin Luter donarà un impuls a aquesta idea per que considera que l’atenció social ha de ser una funció pública.

Una sèrie de reformes legislatives contra la vagabunderia i la vagància, i s’inicia a Europa un moviment generalitzat d’íntegrament de la pobresa. Apareixen vàries institucions que el que fan és acollir la pobresa, confinant-la. Segregant-la en espais apartats. Durant aquesta època Michael Focault (Elencierro de la pobresa). Aquest punt històric, el confinament de la pobresa, és el punt culminant del procés de secularització que caracteritza la nova política social de l’era moderna.

EDUCACIÓN Y REEDUCACIÓN DE LOS JOVENES XVI

• Contrato de aprendizaje: niños huérfanos, expósitos • Colegios de doctrinos • Padre de huérfanos

En la era moderna no hacía estatus legal de diferencia entre infancia y edad adulta. La integración de los niños principalmente se hacía a través del trabajo. En la era moderna las extremas condiciones de vida, enfermedades y la pobreza, acortaban la infancia. Quien lograba sobrevivir todo tipo de epidemias se incorporaba a la vida laboral a edad muy temprana y lo hacía a través del aprendizaje de un oficio. En general eran muy pocos los niños que aprendían a leer y escribir (sobretodo huérfanos) y mucho menos en el caso de la niñas quienes en general estaban destinadas al matrimonio (aprendizaje domestico). Se formalizaba un contrato de aprendizaje para la integración de los niños huérfanos, que se hacía o en un taller artesano o como criados o mozos en algún lugar. Estos contratos se escribían, firmaban ante un notario y en el contrato se especificaba las obligaciones de ambas partes, de los aprendices y los maestros o amos del niño. Suponía el primer paso para el arrendamiento de los servicios del niño. Este contrato se hacía o para niños huérfanos o niños cuyas familias no podían mantener a sus hijos. En general estos niños habían pasado un tiempo en los hospitales. Tras la firma del documento, el menor quedaba bajo la responsabilidad de un maestros/amo hasta edad adulta. Para la firma del documento para representación legal, estaba el padre de huérfanos, el director del hospital o el rector del colegio de huérfanos (director). A partir de entonces el niño se integraba en las familias en calidad de aprendiz o de sirviente. Esta práctica se mantuvo hasta dos siglos más. Los niños que conseguían el contrato se adiestraban en un oficio junto al maestro o artesano hasta que conseguían el título de oficial. Este título se conseguía a los 20 años. Cuando tenían el

4

título el niño pasaba a trabajar de asalariado, hasta que pudiera ejercer de forma autónoma pasando un examen. Particularmente en los niños huérfanos al aprendizaje del oficio solían sumarse tareas de carácter doméstico (vivían con ellos) tanto de día como de noche. Mano de obra barata y flexible. En el caso de la niñas los contratos no solían especificar ningún adiestramiento, simplemente el servicio doméstico, algunos documentos→ técnicas de hilado, tejido, bordado en seda… pero en general para el servicio, en el caso de los niños se solía especificar un oficio: albañiles, panaderos, herreros, boticarios, barberos entre otros. La función de estos contratos era doble, por una parte facilitar la formación profesional y por otra parte la inserción y la convivencia en un entorno familiar y así se diluía su condición de abandono. Estos contratos obligaban al maestra a alimentar, vestir, calzar y a enseñar al niño un oficio, además le pagaba al niño una cantidad en concepto de salario anual, esta cantidad solían ponerla los funcionarios municipales, que una tabla en función de la edad de los niños, la integración se hacía a través de adiestramiento laboral.

Los colegios de doctrina era otra forma de integración, tenían la posibilidad de leer o escribir, tras firmar el contrato de aprendizaje sobre todo cuando el oficio lo requería (caballero, maestro o clérigo), era maestro cualquiera que supiera leer y escribir, pero en general no lo aprendían. Existían los colegios de doctrinos que tenían un carácter asistencia y educativo, cuya finalidad era educar y doctrinar a la población infantil abandonada. Doctrinar es aprender, recitar la doctrina cristiana.

Estos colegios tuvieron su continuación en el siglo XVII y pasaron a ser casas de misericordia y durante el siglo XVIII pasaran a ser hospicios. Los colegios eran escuelas como tal que en general estaban subvencionadas por los municipios, de los municipios dependían económica y administrativamente. También contribuirían a su sostenimiento los legados particulares (con mucha pasta). los propios niños ayudaban al sostenimiento de estos colegios, recogiendo limosna a través de su presencia en entierros. (Pagaban para que alguien llorara) “sequito de las plañideras”. Los que iban al colegio sí que aprendían a leer y escribir.

Padre de huérfanos (se creó en 1337) (Huesca, Tarragona, Valencia, Zaragoza), era una persona escogida por su solvencia moral y su sensibilidad pedagógica y tenía la misión principal de proteger i asistir a los niños abandonados i lo hacía proporcionando un oficio a través de la formalización de un contrato de aprendizaje ante un notario y era quien debería supervisar el estricto cumplimiento del contrato. Al padre de huérfanos también se la asignó una función represora, evitar i castigar las conductas infractoras de los niños que se dedicaban al vagabundeo, niños que no cumplían el contrato. el padre es el propulsor de los tribunales tutelares de menores, tenia la jurisprudencia de imponer sanciones y privar de la libertad al niño incluso dar castigo físico.

S XVII

Las instituciones: 1. las casas del trabajo (inglaterra) workhouse 2. hospitales generales (francia) 3. casas de misericordia (espanya)

1. Hospicios o asilos, eran instituciones sostenidas con impuestos parroquiales, que tenían fines educativos. Mayoritariamente acogían a niños (menores), se centraban

5

a potenciar el trabajo infantil. Se convirtieron en asilos nocturnos, durante el día trabajaban i por la noche se quedaban a dormir. Reciban educación religiosa y adquirían hábitos y destrezas laborales. Tenían a los niños hasta que conseguían que fuesen brazos útiles para la sociedad. Las ocupaciones eran muy diversas, desde la preparación del algodón, tareas agrícolas, limpieza del lino… Los tenían hasta los 8 o 9 años hasta que conseguían colocarlos en algún lugar, normalmente en alguna granja, en la propia parroquia o junto a un artesano/fabricante.

2. Eran típicas instituciones asistenciales. Albergaban huérfanos peo también ancianos y inválidos. Se convirtieron en lugares de corrección y de producción artesanal. Tenían talleres, y aquellos indigentes físicos aptos trabajaban en esos talleres. Cuando empezaron a florecer en Francia (casi S XVIII) el gobierno francés estableció una ordenanza que obligaba a los indigentes a presentarse en el hospital en cuanto llegaban a una ciudad, si en el plazo de 15 días no encontraban trabajo entonces se les internaba, se les proporcionaba alojamiento, comida y se les castigaba con trabajos forzados. En el caso de que no cumplieran las normas del hospital se les daban dietas de pan y agua.

3. Miguel de Giginta (propulsor de las casas), 1576 escribió una obra “el tratado del remedio de los pobres”, es la primera propuesta de régimen cerrado n espanya y aparece simultáneamente durante el S XVII con las otras dos. Las casas tenían un régimen reeducador sobre la base del trabajo útil y de la educación religiosa y la formación profesional. Principalmente era para menores y pretendía la ocupación infantil. Miguel de Giginta aconsejo que hubiera formación literaria durante 2 horas “el gran encierro”.

EDAD MODERNA→ EDUCACION EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

S XVI/XVII la escuela también estuvo presente en el ámbito asistencial y se fue configurando como institución donde al niño se le asila del mundo adulto. Les escoles de caritat o escoles parroquials van complir des dels seus inicis la funció d’instruir i moralitzar a les classes populars, i aquesta és la gran crítica de Focault. Ja què considera que la creació de l’Escolam segueix la mateixa idea segregada de la pobresa. Estas escuelas se financiaban de la filantropía privada, especialmente en la Europa protestante y se fueron multiplicando a principio del s XVIII. Suponían una nueva forma de caridad basada en la subscripción de benefactores que contribuían a sostenerla (fundación). A estas escuelas asistían los hijos de los pobres y tenían un claro carácter asistencial, eran principalmente de carácter benéfico y se pretendía la moralización y el adoctrinamiento de los niños, dirigidas principalmente a niños abandonados y el número de estos niños aumentaba en época de crisis. Estas escuelas, también asistían a hijos de burgueses. Abarcaban enseñanza religiosa, literaria, calculo, educación moral y urbanidad. En estas escuelas muchas veces se enseñaban nuevos metodos de pedagogia (laboratorios educativos) → método monitorial (S XVII) El succedani de les work houses angleses a Espanya eren les escoles parroquials i estaven a càrrec de clergues i es centraven en l’educació de la doctrina cristiana.

REEDUCACION DE LAS PROSTITUTAS 6

Las diferrentes crisis sociales en el S XVI/XVII afectaron de manera especial alas mujeres y a este fenomeno se asoció la prostitución. Durante el S XVI se iniciaron una serie de medidas no prohibitivas pero si cautelares y sanitarias de la prostitucion, eran medidas restricitivas pero tolerantes, se legalizo la prostitucion (S XVI) pero se intento controlar el aspecto economico, los ayuntamientos pedian beneficios e incluso instauraron monopolios particulares sobre la explotacion de los burdeles. Tambien se tomaron medidas sanitarias, controles y revisiones periodicas y se determinaron espacios para el ejercicio de la prostitución. En el S XVII se prohibió bajo la acusación de fomentar el libertinaje y de ser causa de enfermedades y esto tubo lugar en el cpntexto de la reforma protestante y la contrareforma catolica, porque en esta epoca se formo una nueva ola de moralidad social que era especialmente critica con la sexualidad extramatrimonial, se crearon polticas penales. Para castigar el delito en Espanya se instauraron unas carceles “casas galeras” de mujeres. Esatas casas trataban de organizar uan vida comun reglada con disciplina dura y con la obligacion de trabajar entre 10 y 12 horas diarias. Cada galera tenia su propio reglamento de funcionamiento hasta que en el 1847 (S XIX) quedaron bajo la direccion general de presidios → carceles de mujeres. Ademas de las casas galeras durante el S XIII ya habian aparecido unas instituciones que todavia en el S XVIII siguieron en vigor que se llamaban “casas de arrepentidas”, en estas casas abrazaban el regimen moral, se adherian a la vida religiosa, estas casas tenian el modelo de internado que servia para a reclusión, reeducación y la reinsercion social de las jovenes. La vida que seguian estas mujeres una vez internaban, era una vida de oración, disciplina y de trabajo. A lo largo del XIX aparecieron muchas congregaciones femeninas qe atendieron a este colectivo. Estas congregaciones asistian a las mujeres, las educaban (religiosamente) y las formaban profesionalmente.

EL NATURALISMO PEDAGÓGICO

Movimiento que se gesta durante todo el siglo y que viene marcado por las novedades en todo lo educativo. En ella, la ilustración contribuyó al igual que el naturalismo pedagógico. La tendencia naturalista tuvo mucha importancia tanto en la teoría como en la práctica educativa. Surgió como una GRAN DENUNCIA al racionalismo formalista (todas aquellas teorías pedagógicas que se centraban en desarrollar la razón únicamente.) Abogaban por Reestablecer la importancia de la creencia en la naturaleza humana. Esto se aplicó a la educación. Su autor clave, J.J Rousseau J.J ROUSSEAU (1712-1778) Publicó varias obras entre las cuales: 1752 El discruso sobre la desigualdad de los hombres 1762 Emilio o de la educación. // El contrato social

• Emilio: En ella, denuncia la educación de su época, oponiéndose pues a la mentalidad convencional de ella. Obra transgresora en su época, ya que después de su publicación tuvo que exiliarse. La obra persigue una utopía pedagógica* q es reconstruir la sociedad en base a un NUEVO ORDEN NATURAL. Sin estamentos, lejana al A.R. Toda esa reorganización va en base a una nueva educación.

La única garantía real de que se reestructure la sociedad, es esta nueva educación. El Emilio empieza con una famosa frase: “Todo es bueno tal como sale de manos del Hacedor de las cosas, todo degenera en manos del hombre”. Cree en Dios creador y que está dentro de cada uno, por eso entiende que la religión debe respetar a la naturaleza, ya que al tener Dios ésta es bondadosa.

7

-META EDUCATIVA: Cumplimiento de la naturaleza. Desarrollo harmónico de todas las facultades humanas. Se encuentra dividido en 5 libros que corresponden a cada etapa de la persona (concretamente de Emilio, el personaje ficticio que pasa por estas etapas. Vive en la naturaleza hasta los 18. No convive hasta que es un ser formado para la sociedad.) :

• Libro 1: primera infancia (0-2): Cree que debe estar supervisada por la madre. Niño libre de trabas y que su desarrollo tiene que ir ligado a las fuerzas básicas del placer y del dolor. Cree que de forma natural pues (importancia naturaleza), persigue al placer y huye del dolor. Dejarle hacer libremente.

• Libro 2: niñez (3-12): El niño debe jugar al aire libre, basando su aprendizaje en la curiosidad natural i la experiencia sensorial. Aún no está preparado para actividades mentales complicadas o impropias de su edad. Emilio solo ve a su preceptor. Aquí no se introduce ni escritura ni lectura ni cálculo ya que cree que aún no está preparado. Introduce la educación negativa (acción mala del niño no debe castigar, sino dejar q sufra las consecuencias naturales de esa acción). 1r Reclamo d q son etapa sustancial en sí misma. No es de transición ni preparación para lo adulto. Tiene sus propias características. No pretender q el niño sea un adulto. No moralizar al niño. DENUNCIA RACIONALISTA

• Libro 3: primera adolescencia: Empieza a leer y su aprendizaje avanza rápidamente. Lee Robinson Crusoe. Al estar en contacto con la naturaleza, aprende alguna ciencia natural y es la época en la q debe aprender un oficio y ser posteriormente independiente. 15 años se introduce en la vida social.

• Libro 4: final de la adolescencia y la vida adulta: Puede empezar a desarrollar la razón. Es un ser pensante y eficiente A los 18 está preparado y puede recibir la educación habitual (a la de la inteligencia, la de los hombres). A los 20 primeros conocimientos de religión a través de hablar con un cura. A los 20 puede entrar ya porque está preparado para todos los peligros de esta y afrontarlos.

• Libro 5: Sofía (metáfora de la educación de la mujer). Prepararla para el matrimonio. Su vida gira en torno al servicio de Emilio. Para Rousseau, la educación humana procede de 3 fuentes distintas en este orden: 1. La naturaleza 2. Las cosas 3. Los hombres

Denuncia pues la educación de su época que da mucha importancia al hombre y a su inteligencia. (Ejemplo dibujar una flor en la pizarra, como la va a aprender si no se la damos). *Pestalocci cogerá el Emilio y lo llevará a la práctica.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE ROSSEAU

1. Respecte al ordre natural: per Rousseau la naturalesa és bona i al llarg de l’Emili hi ha constants exemples de com l’acció educativa ha de respectar o no contradir la naturalesa sinó que els ha de respectar. És a dir, l’educació no pot reprimir els impulsos, la força, els desitjos, el llenguatge, els impulsos i els moviments propis de la infància. Per tant, es tracta de que la educació respecti el desenvolupament harmònic de les facultats pròpiament humanes.

2. Respecte al aprenentatge autònom de l’infant: s’ha de respectar que sigui el propi infant qui desenvolupi i satisfaci de forma natural la seva inquietud i necessitat de conèixer l’entorn que no para de sol·licitar-li al infant. És l’infant qui ha d’aprendre i conèixer mitjançant els seus

8

sentit i per si mateix. Això implica passar del màgic magistrocentrisme (el mestre és el centre del procés educatiu) al paidocentrisme (l’educand és el centre del procés educatiu). Per tant, no es tracta de centrar el procés educatiu en la ensenyança sinó en l’aprenentatge. Tampoc es tracta d’omplir el cap de l’infant de la lògica i la moral adulta, sinó de respectar el seu lliure desenvolupament autònom.

3. Respecte a cada etapa vital: segons Rousseau derivat del primer principi, en el desenvolupament de cada persona la naturalesa ha establert un ordre de que existeixin etapes i cada etapa és substancial en sí mateixa. No una mera preparació per la següent. Cada etapa té el seu propi contingut i la seva essència. Insisteix en que és un error educatiu de primera magnitud pretendre forçar o accelerar el creixement i fer en el més aviat possible de l’infant un adult, és a dir, cada etapa ha d’arribar per si mateixa a la seva plenitud. Cada etapa té la seva pròpia percepció i maduresa, no s’ha de precipitar en saltar etapes sense consolidar les anteriors, és a dir, no s’ha accelerar el curs de l’evolució natural.

4. Respecte al ordre dels desitjos per conquistar la felicitat: la finalitat educativa per excel·lència és la felicitat humana. Per Rousseau, la facilitat és el perfecte equilibri entre el poder i el desig. Cada facultat de forma natural té insert quin és el límit del desig, d’aquí sorgeix la idea de respectar la realització del desig. No es pot reprimir el desig, perquè reprimir-ho és imposar la raó externa sobre la passió, a través de premis com el càstig. La naturalesa és tan sabia que en cada facultat humana ha posat els límits del que es pot desitjar. El que fa que cada facultat es desenvolupi és el desig, si nosaltres reprimim el desig anul·lem la facultat i que aquesta facultat estigui en la naturalesa humana respon a un perquè. És a dir, una facultat que no desitja és una facultat anul·lada i, per tant, no pot aconseguir la seva plenitud i no es pot desenvolupar. Quan una facultat desitja pot aconseguir o no el desig. Si l’aconsegueix sent plaer, sinó l’aconsegueix sent dolor. La facilitat i el perfecte equilibri està en el que es pot o no desitjar. Per tant, una facultat que desitja el que pot aconseguir és desenvoluparà i arribarà a la seva plenitud. Si reprimim el desig coartem la facultat. Una facultat que desitja el que no pot aconseguir, és a dir, que és excessivament ambiciosa és una facultat infeliç perquè el no aconseguir-ho genera dolor, per tant, la coarta. En la mesura que la humanitat desitja massa es torna un ser infeliç.

Aquest és per Rousseau l’efecte que té la societat sobre la naturalesa. És a dir, l’efecte de lo social és la insatisfacció permanent dels nostre desitjos. Desitjar allò que no podem obtenir. En el seu estat natural, l’home solament desitja allò que pot arribar a aconseguir, és a dir, allò que és estrictament necessari per la seva subsistència. En el seu estat natural, l’home és feliç perquè manté entre el que pot i el que desitja. Hi ha equivalència entre el que es pot aconseguir (potencia) i el que es vol aconseguir (voluntat). La felicitat és la templança, la saviesa, la llibertat de creure del que es pot i fer el que vulgui. Per això l’home social no és lliure perquè està encadenat a tot arreu. Per això reclama que tornem a seguir els dictàmens educatius de la naturalesa.

5. Respecta a la llibertat natural: l’educació ha de respectar la llibertat, no pot ser autoritària perquè aquesta reprimeix. La llibertat ens ensenya per nosaltres mateixos el que volem o no desitjar. És a dir, és font de saviesa per aquest motiu s’ha de respectar la llibertat natural. Perquè els nostre desitjos s’ordenin de forma autònoma és necessari una educació en llibertat. Per Rousseau, l’home dependent és un home dèbil i la seva pròpia debilitat l’obliga a multiplicar indefinidament els seus desitjos. D’aquesta manera es distancia completament de la felicitat, per tant, l’única forma de que els desitjos s’ordenin de forma sàvia i conforme la naturalesa és no

9

limitant la llibertat. “Un home lliure l’amo de la seva voluntat, el que no sucumbeix els seus capritxos i satisfà les seves pròpies necessitats”.

JOHAN HENRICH PESTALOZZI (1746-1827)

Neix a Zurich i rep de Rosseau i més particularment del Emilio, el impuls el qual el porta a inovar mètodes educatius. Al llarg de la seva vida intenta fer real el somni escrit per Rosseau en el Emilio. Tota la obra de Pestalozzi es pot resumir dient que intenta arribar a la pràctica la proposta pedagògica del Emili, és el que fa real “El Emilio”. El que ell pretén és construir una nova educació, Pestalotzzi va rebre l’escolaritat habitual de la seva època i va accedir a un cicle superior, però la impregnació teològica de la seva formació no li va agradar, des de llavors, comença a assistir a debats educatius on van joves inquiets i comença a publicar a una revista (Eriner) on comença a denunciar i criticar el règim contemporàni, la cosa acaba malament i Pestalozzi acaba uns dies a presó. Llavors, la família de la seva dona procura calmar al jove Pestalotzzi i li recomanen que busqui una professió seria. Pestalozzi es fa agricultor i després d’un temps com agrònom compra unes terres i allà s'estabilitza amb la seva dona, tenen un fill al que li diuen Jacob . Tot i això, segueix seguint el seu somni: aconseguir la felicitat del poble. Desenganyat de la política i la corrupció inicia el camí de la corrupció i sobretot en el camp. En aquestes terres que compra, instal.la una escola a la que li diu: Nueva granja (Neuhof) i aquesta escola és principalment per a nens desemparats i desfavorits.

Pestalotzzi a més d’educar a aquests nens els hi fa treballar les terres, perquè el que pretén es que aquesta escola sigui econòmicament autosuficient. Aquest projecte que havia de ser una felicitat absoluta, acaba siguen un mal somni, ja que Pestalozzi no té ni idea d’agricultura, no domina les tècniques agrícoles i a penes recull cultius, a més Pestalozzi, que havia educat al seu fill amb els principis de Rosseau, li surt fatal. Nehof acaba siguent un complert desastre. La família de la dona, Ana, li retira al nen i li dona a una família amiga, la dona el deixa i marxa i Pestalozzi es queda sol i arruïnat.

Tot i això, intenta reconstruir el seu projecte en una novel·la que publica en quatre parts (1781-1787) “Leonardo Gertrudis”.

La novel·la “Leonardo i Gertrudis” → Leonardo és un home que es passa tot el dia a la taverna, Gertrudis que vindria a ser la nova Júlia de Rosseau, representa la virtut, és a dir aquella que regenera la humanitat desviada. Gertrudis és una dona que té una gran fe en Déu, i en un moment determinat de la novel·la, no dubta en afrontar-se amb l’alcalde del poble i humiliar-lo davant de tota la població. A partir d’aquest moment el bé comença a imposar-se i acaba amb la conversió, transformació de tots els dolents . Tota la població de Bonnal (on es desenvolupa la novel·la) retroba el camí de la naturalesa. Pestalozzi conclou dient que tots els homes són bons per a la naturalesa i en aquesta tornen a ser-ho.

Les 2 ultimes parts del llibre, canvien de decorat i lo important és la reforma escolar o educativa que en el poble es dona. En el poble arriba un mestre que es diu Gluphi, que començara a practicar la metodologia activa, basada en les necessitats reals dels nens i en el desenvolupament de la professió que posteriorment els espera.

10

En el 1789 Pestalozzi, quan esclata la revolució francesa és nombrat ciutadà d’honor i educador del poble. Pestalozzi és un home d’acció pedagògica i exerceix en varies institucions educatives, exerceix a Stans (1799) , Burgdorf (1800-1801) i Yverdon (1805-1825).

Stants → És on es situa la primera institució, a una ciutat arruinada per la guerra, i Pestalozzi acull a nens orfes, és principalment una escola amb nens pobres. Comença a desenvolupar una proposta pedagògica que prendrà forma pedagògica més endavant , al que se li diu pedagogia del cor, basada en l’amor a l'educand i és la primera vegada que algú formula la necessitat de perfeccionar la obra pedagògica en la confiança i el amor al educand. La seva acció educativa segueix a Burgdof i juntament amb uns col·laboradors, instal·la una institució quadrible (seminari de mestres que no només es forma a nens sino també a educadors i és un “orferinato”).

Burgforf → Junt amb uns colaboradors Pestalozzi instala una institució cuadruble: una escola, una pensió (alguns viuen allà), un seminari de mestres i un orfelinat. Siguen director escriu la continuació de l’obra anterior : com Gertrudis educa als seus fills (1801). En aquesta obra ja marca les pautes fonamentals del seu mètode, la proposta de Pestalozzi és el que es diu en anglès : la pedagogia de las 3 H (corazón, cabeza y mano), és a dir, que l’educació s’aborda de forma integral. I això, és conseqüència d’una obra de Rosseau, s’ha de tenir en compte la formació intel·lectual (cap) però no ha d’obviar la formació, subestimar l’educació moral del cor i per últim també hi ha d’haver educació física i educació professional. A Burdof es comencen a experimentar tècniques educatives, però es rebutgen quan no funcionen i a la vegada, es perfeccionen. Es converteix en un laboratori de pedagogia. La fama definitiva de Pestalozzi arribarà a Yverdon, on arribaran posteriorment nens de tot Europa.

Yverdon → Es converteix en una meca pedagògica, és un centre de constant experimentació, un lloc on es combina la teoria i la pràctica , és a dir, no únicament es posen a prova mètodes pedagògics sinó que a més es discuteix sobre els fonaments del mètode. Es barregen els enfocaments positius amb les discussions filosòfiques . Yverdon va ser molt famós, el visitaven molts mestres, polítics i algun filosof també.

PRINCIPIS DEL MÈTODE DE PESTALOZZI:

1. ANSCHAUUNG (intuició) → Afirma que tot aprenentatge ha de passar per els sentits i ha d’estar fixat en la vivència més immediata de l'educand, és a dir, la unica garantia de l’aprenentatge és la relació amb el món real a partir de l’observació, de la manipulació i de l’experimentació amb els objectes reals, el nen ha d’intuir la idea. Tot aprenentatge s'estructura en : forma, paraula (concepte) i nom. Quan el nen manipula un objecte, percep la forma, conceptualitza l’objecte (entén la seva estructura interna) i per ultim, li assigna un nom. “Dinamitzar el desig del saber”.

2. SIMPLIFICACIÓ ELEMENTAL → Afirma que s’ha de rodejar a l'educand d’un entorn amb elements simples. Es situa amb la pedagogia moderna que tendeix a elaborar mètodes molt complexes i artificials. Del que es tracta és de posar en moviment una força natural, més que transmetre sabers. La volta als elements simples permet l’activació d’aquesta força.

11

3. COMPLIMENT ACABAT → Vetllar perquè cada capacitat o facultat arribi al seu compliment. Més que l'extensió de la facultat, lo important és la intensitat, per tant, l’objectiu no es tant la quantitat de coneixements que s’aprenen, si no el desenvolupament de cada capacitat de forma autònoma. “És més important el procés que el final”. Mai el procés s’ha de sotmetre al fi.

4. PRINCIPI D’ACTIVITAT → Farà seu el moviment d’escola nova. Al principi d’activitat afirma que l'educand sempre ha d’estar en posició d’acció, d’iniciativa, manipulació i experimentació, i aquesta va des del desenvolupament físic fins a l’intel·lectual, i això subratlla el principi d’intuició . Per a Pestalozzi, des de tots els punts de vista l’educació és moviment i acció. Aquest principi el fara possible el moviment d’escola nova, que aquest, denuncia l’ensenyament tradicional i sobretot, denuncia que els nens son meres esponges absorbidores dels mestres.

5. EL PRINCIPI DE RETOMA AUTÒNOMA → Afirma que el procediment pedagògic no té la finalitat en si mateixa sinó en com el nen s’apropia d’aquest procés. L’educador ha d’estar o vigilar constantment el punt a partir del qual el nen ha de seguir recorrent el procés educatiu de forma autònoma, és a dir, en el moment en el qual el fundador li cedeix el testimoni, i és aquest el que culmina el procés.

6. EDUCAR A EDUCADORS → Pensa que no hi ha millor aprenentatge que el que es dona entre iguals, que ningú sap res fins que no posa el seu saber al servei dels demés. Per tant, si bé es veritat, que la competència no esta absent en la educació s’ha de vetllar per la solidaritat entre els educands.

12

EDAD CONTEMPORÁNEA: (De caridad a intervención del estado)

En el siglo XVIII toma importancia la ILUSTRACIÓN. Empieza un ciclo llamado ciclo de las luces.

Para los autores ilustrados, la ilustración como movimiento filosófico supone la salida de la minoría de la edad del hombre. Según estos autores, esta minoría de edad hace la comparación entre el desarrollo individual del ser humano y el desarrollo de la humanidad.

Igual que en el individuo se comprende un momento a partir del cual el sujeto decide sus actos y por tanto es responsable de edad (mayoría de edad), en la historia de la humanidad llega un punto que a través de la razón es capaz de decidir sus propias leyes que rigen la convivencia.

La humanidad será capaz de decidir de forma autónoma cuáles serán las leyes que rigen la humanidad. *Lema de la ilustración: “Atrévete a saber, atrévete a prender por ti mismo.” -Kant-

·Características de la ilustración:

-LA RAZÓN:

Para los ilustrados la razón humana es principio individual i personal, la verdad.Es verdadero eso que la razón humana descubre como verdadero. Por tanto, la razón es vía y método para garantizar ser y certeza. Es cierto aquello que la razón dicta como verdadero, que de aquí proviene su lema. Por lo tanto, pasamos de una razón dogmática a una razón critica, capaz de dictar las propias leyes, una razón autónoma.

-EL NATURALISMO

Para los autores ilustrados es el reino de la necesidad, contrario a contingente. Esto implica que todo fenómeno natural tiene una causa y es regular y por lo tanto es el auténtico conocimiento por excelencia ya que es demostrable. Ven la naturaleza como principio único y absoluto de lo real, lo que existe se ve, se percibe y el resto es fe, es creencia.

-LA IDEA DE FELICIDAD Y EL MITO DEL PROGRESO:

Para los ilustrados en la historia hay un progreso que es indefinido, y lo hace a través de la ciencia, de la razón, por lo tanto, creen en el mito de lo progresivo. Ante la idea de felicidad transcendente y futura q postulaba el cristianismo la felicidad hay que buscarla aquí y ahora, lo único real es la naturaleza, postula la autonomía moral. Las leyes de la moral no pueden proceder a un dogma externo al ser humano.

-LA RELIGIÓN NATURAL:

13

Para los ilustrados el hombre es en esencia natural. Lo propio de la humanidad es la razón y por lo tanto la religión se ha de basar en las leyes de la razón. Creen en una religión sin dogmas, sin fe ni gracia. El auténtico dios es por tanto la ciencia. Para los autores el hombre es bueno por naturaleza y por tanto, lo que ha de hacer es obrar conforme sus dictados naturales.

-SECULARIZACIÓN CULTURAL:

Los ilustrados cuestionan el papel de la Iglesia en los asuntos temporales, se pone en cuestión el clásico matrimonio que ha habido entre Iglesia y Estado apostando por un mundo laico. En materia d’ Educación Social esto fue importante, ya que los ilustrados cuestionan las funciones asistenciales de la Iglesia y teorizan sobre la intervención del Estado. Por eso pasamos de un sistema basado en la caridad, normalmente cristiana, a un paradigma d’ intervención estatal y esto proviene del impulso secularizado de la ilustración.

-ACTITUD POLÍTICA:

Para los ilustrados el gran pacto social es el Estado. El Estado secular que debe ser el que ordena y rija el orden social. Apuestan por el liberalismo, para ellos no puede haber absolutismo, sino que ha de haber un gobierno liberal que respete la libertad de los ciudadanos. Pasamos de un sistema basado en súbditos a un rey a un sistema de ciudadanos donde todos somos iguales ante la ley que es impersonal y racional. Los ilustrados abogan por la igualdad ante la ley, propone la división de poderes para su independencia (legislativo-ejecutivo-judicial). Proponen sufragio universal masculino.

-EDUCACIÓN:

Para los ilustrados la educación es un derecho fundamental e inalienable de la humanidad. Ellos creen que la educación es una vía insoslayable de progreso individual y social. (Si la humanidad ha de progresar lo ha de hacer mediante la educación) La única garantía de progreso es la educación y por eso es lo único en que tienen fe. Y esto es porque se consolida la ciudadanía. Tiene visión utilitaria. La educación es fuente de felicidad, de progreso y de bienestar. Hasta la llegada de los Estados nación, la educación había sido un privilegio de unos pocos, a partir de ahora nacerán sistemas educativos tal y como hoy los conocemos, sistemas educativos nacionales. Según el sistema educativo ha de ser: laico, gratuito, universal, único, obligatorio y público. No podía haber sistemas educativos privados.

·Contexto histórico: La revolución francesa (1785-1799) que se inicia con la toma de la Bastillo y la invasión napoleónica. Esta revolución y invasión supusieron el final de monarquías absolutas en muchos países de Europa, y la aparición de gobiernos liberales que eran en su mayoría democráticos.

14

De esta forma se abría una nueva etapa política en que el súbdito dejaba paso al ciudadano, se proclamaban los derechos individuales que el estado debía salvaguardar, se separaban los tres poderes básicos del Estado y se creaban instituciones que ejercían el poder que los ciudadanos delegaban en ellas mediante el sufragio. Este nuevo régimen político se basaba en la libertad tanto política como económica, por eso recibe el nombre de liberal. Estos cambios sociales y políticos estuvieron acompañados de muchos confortamientos y conflictos como por ejemplo la revolución industrial iniciada en la segunda mitad del S. XVIII y se prolongó hasta el XIX.

La revolución industrial se caracterizó por la aplicación sistematizada de los avances científicos a la producción industrial y esto alteró completamente al sistema productivo artesanal anterior y dio origen a un nuevo sistema económico que se denomina CAPITALISMO.

Empezó el descubrimiento de nuevos modos de producción energética, como la máquina de vapor, y la aparición de nuevas tecnologías que revolucionó la producción como por ejemplo en sectores como el textil o el siderúrgico. También favoreció a la mecanización de la agricultura y la construcción de los primeros fenómenos que permitieron un incremento de las relaciones comerciales. Todos estos conjuntos de transformaciones alteraron las sociedades europeas del S. XVIII.

En primer lugar, el aumento de la producción agrícola permitió la acumulación de capital a quienes poseían tierras. Cuando los terratenientes acumularon capital nació una red financiera y bancaria que empezó a emitir préstamos para la producción industrial. Por lo tanto, la mecanización agricultura favoreció la industrialización. Las transformaciones de esta época es que los avances científicos y tecnológicos produjeron una mejora, aunque desigual en condiciones de vida de la población, sobretodo en la sanidad y en la higiene y esto produce una disminución de la mortalidad y aumento natalidad.

Otras de las transformaciones es que el desarrollo del capitalismo industrial, el crecimiento demográfico y el proceso de urbanización de las ciudades favorecieron la aparición de nuevas clases sociales hasta entonces desconocidas; la burguesía, con intereses contrapuestos a la aristocracia, y el proletariado industrial, principalmente urbano. Estas dos clases que hasta entonces eran ajenas al poder político en esta sociedad empiezan a reclamar su protagonismo. Primero lo haría la burguesía en la revolución francesa y después lo haría el proletariado a través de revoluciones socialistas.

Todos estos cambios produjeron un tipo de sociedad muy diferente a. del antiguo régimen, que había estado organizada en estamentos. Se recogió el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y este principio se recogió en varios documentos entre los cuales está la declaración de los derechos del hombre y ciudadano aprobado en la revolución francesa (1789). Por lo tanto, la organización de una sociedad en estamentos dio paso a una sociedad supuestamente igualitaria donde todos los ciudadanos tenían el mismo valor, No obstante la realidad del régimen capitalista que dividía los ciudadanos en 2 clases, los que poseían los medios de producción de aquellos que tenían la guerra de trabajo forzó la aparición de una sociedad de clases.

15

La sociedad liberal teóricamente igualitaria empezaría a presentar grandes diferencias internas y esto daría lugar a muchos conflictos, conflictos que harían reaccionar a los poderes públicos. Mientras que en las sociedades estamentales anteriores el origen del ciudadano venía determinado por su cuna que se consideraba de origen, divino, en la nueva sociedad liberal, había que encontrar nuevos instrumentos de cohesión social. Entre estos nuevos instrumentos, mención especial merecen aparición de sistemas educativos nacionales. Aparición de los primeros sistemas educativos nacionales, surgidos en Francia a final del S. XVIII y se extendió por el resto a lo largo del S. XIX, revolucionó completamente el concepto educación. Hasta entonces la educación había sido un monopolio o de la Iglesia o de algunas corporaciones artesanales. Tanto la Iglesia como estas corporaciones ponían la educación al servicio de sus intereses particulares la Iglesia pretendía evangelizar, no educar en su sentido completo, y lo mismo sucedía con las corporaciones pretendiendo transmitir las normas fundamentales del oficio. Por lo tanto, a partir de entonces aparece un sistema formativo al servicio de la construcción nacional y por lo tanto se consideró un asunto de Estado. ¿Y cuál es el nuevo concepto educación que aparece? En primer lugar, ofrecer una concepción sistemática de la formación humana y otra cuestión es porque se ha de poner al servicio de la construcción del Estado. (Si todos hemos de votar necesitamos una educación alfabetizada) Todas estas transformaciones cambian el concepto educación, pero también una nueva concepción de la educación social porque los sistemas educativos se convirtieron en los mecanismos fundamentales de la socialización secundaria y de este modo absorbían muchas de las funciones que hasta entonces habían desempeñado otras instituciones por ejemplo la familia. Cuando se configuro un sistema educativo formal se acotó el espacio de la educación no formal y por tanto la educación social quedaría al margen del sistema educativo formal, es decir, se configuraba un espacio propio a la Educación Social. Los primeros sistemas educativos tuvieron un carácter dual, es decir, ofrecían diferentes vías alternativas a las diferentes clases sociales. Mientras que las clases populares en general aspiraban a la educación primaria, las clases medias y superiores en general iban además a secundaria y universidad, lo cual les aseguraba una mejor posición social. Además, existía una población marginada al sistema educativo que eran por ej. Los niños trabajadores o los pobres urbanos que quedaban fuera de los beneficios educativos, por lo tanto, al reparto de los beneficios educativos fue desigual. Ante este panorama la educación social empezó a desarrollar 2 ámbitos (propios actualmente) para paliar las deficiencias que los sistemas educativos estaban creando. Aparece pues, la educación de adultos (alfabetiza) y otra, es la educación popular. Surge la educación de adultos porque cuando se instaura un sistema es dedicado hacia la infancia y no los adultos. La educación popular consistía en ofrecer acceso a la cultura a las personas y colectivos excluidos de los sistemas educativos convencionales.

16

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento