Apunts historia economica mundial, Apuntes de Historia Económica
raykokora32
raykokora32

Apunts historia economica mundial, Apuntes de Historia Económica

28 páginas
7Número de visitas
Descripción
Apunts historia economica mundial
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 28
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 28 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 28 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 28 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 28 páginas totales
Descarga el documento
Presentación de PowerPoint

PRIMERA PART: EL CREIXEMENT ECONÒMIC I L’AMPLIACIÓ DELS MERCATS EN LA PRIMERA FASE DEL CAPITALISME INDUSTRIAL (SEGLE XIX)

1. INDUSTRIALITZACIÓ CAPITALISTA AL SEGLE XIX

1.1. La revolució industrial i la transició demogràfica

Ref. Manual: Caps. 3-4 sencers;

Cap. 5parts 2-3-4

1.1.1. Els canvis estructurals en l’economia i la societat

A. Revolució Industrial i procés de modernització

B. Canvis en les condicions de treball i de vida de la població

1.1. La revolució industrial i la transició demogràfica

A. Revolució Industrial i procés de modernització econòmica

Què va ser la Revolució Industrial?

Idees prèvies

Tendència a llarg termini

3 Revolucions industrials

Tres Revolucions Industrials Primera (1650-1850 aprox.) •Carbó, ferro

•Ferrocarril •Màquina de vapor •Química orgànica (clor, soda) •Il·luminació a gas •Tèxtil: filat, teixit

Segona (aprox. 1850-1950) •petroli, acer •química orgànica •electricitat •motor de combustió •sistema americà de fàbrica •telègraf, telèfon •automòbil •informàtica: màquina d’escriure, fotografia, cinema

Tercera (1950- avui) •nuclear, materials artificials (plàstics) •aviació •electrònica (ordinadors, Internet) •comunicacions: Televisió, satèl·lits •genètica, sector aeroespacial

Què va ser la Revolució Industrial?

•Procés de transformació històricament ràpid (1760-1830)

•Situat a Gran Bretanya

Existència de condicionants específics

A. Revolució Industrial i procés de modernització

Què va ser la Revolució Industrial?

Procés de transformació històricament ràpid (1760-1830)

Situat a Gran Bretanya

Existència de condicionants específics

A. Revolució Industrial i procés de modernització

Què va ser la Revolució Industrial?

Procés econòmic en què es generà un fort Δ de la producció de béns gràcies a:

Invenció de noves màquines

Ús d’energies noves (+potents, +barates transport)

Ús de nous materials

Δ productivitat

creixement autosostingut

A. Revolució Industrial i procés de modernització

El procés es pot resumir en:

1. Innovació tecnològica i organitzativa → Δ productivitat

2. Δ productivitat nova pauta de creixement econòmic

3. Canvis estructurals en l’economia i societat

A. Revolució Industrial i procés de modernització

1. Innovació tecnològica i organitzativa

Noves fonts energètiques (carbó mineral)

Nous convertidors energètics (del carbó al vapor)

Noves màquines eina (màquina de vapor)

Sistema de fàbrica

A. Revolució Industrial i procés de modernització

2. Δ productivitat creixement econòmic intens i sostingut

Δ eficiència productiva en:

- sector secundari

- sector primari

- sector serveis

A. Revolució Industrial i procés de modernització

3. Canvis estructurals en l’economia i societat

a) Es modifica l’estructura econòmica

b) Δ el nivell d’urbanització

c) Nous sectors socio-professionals i formació del mercat de treball (empresaris i assalariats)

A. Revolució Industrial i procés de modernització

a) Es modifica l’estructura econòmica (del feudalisme al capitalisme)

En el PIB i en la ocupació:

-∇ participació sector primari

- Δ participació sector secundari

- Δ participació sector serveis

A. Revolució Industrial i procés de modernització

agricultura, indústria serveis silvicultura, i privats i pesca mineria públics 1700 56,0% 22,0% 22,0% 1820 40,0% 32,0% 28,0% 1890 16,0% 44,0% 40,0%

Taula 1.1.A. Distribució de la mà d’obra per sectors a la Gran Bretanya, 1700-1890

A. Revolució Industrial i procés de modernització

b) Δ el nivell d’urbanització

- Δ quota de població que es concentra en nuclis urbans

- formació de mercats urbans potents i més profunds

A. Revolució Industrial i procés de modernització

c) Nous sectors socio-professionals i formació del mercat de treball

- proletariat industrial

- classes mitjanes

- burgesia empresarial

- mercats de treball regionals i nacionals

- desregulació del mercat de treball

A. Revolució Industrial i procés de modernització

B. Canvis en les condicions de treball i de vida

Condicions de treball:

- ús intensiu de força de treball no qualificada

- nombre elevat d’hores

- mà d’obra femenina i

infantil

Condicions de vida:

1) Nivells dels salaris reals

2) Distribució de la renda

3) Pautes de consum

B. Canvis en les condicions de treball i de vida

1) Nivells dels salaris reals

Dues fases:

1ª. estancament

2ª. creixement gradual

B. Canvis en les condicions de treball i de vida

2) Distribució de la renda B. Canvis en les condicions de treball i de vida

3) Pautes de consum

B. Canvis en les condicions de treball i de vida

Matèries primeres (el cas del cotó) B. Canvis en les condicions de treball i de vida

Què va ser la Revolució Industrial?

Procés de transformació històricament ràpid (1760-1830)

Situat a Gran Bretanya (RU)

Existència de condicionants específics

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 28 páginas totales
Descarga el documento