BASES PARA LA TECNICA, Ejercicios de Arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)
valentaina-7
valentaina-7

BASES PARA LA TECNICA, Ejercicios de Arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)

132 páginas
6Número de descargas
6Número de visitas
100%de 1 votosNúmero de votos
1Número de comentarios
Descripción
Asignatura: Bases per la Tècnica, Profesor: ONECHA BELEN, Carrera: Arquitectura, Universidad: UPC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 132
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 132 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 132 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 132 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 132 páginas totales
Descarga el documento
Diapositiva 1

BASES PER A LA TÈCNICA

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA BARCELONA

CURS 2017-18

CAPITOL I. LA FORMACIÓ DE L’ESPAI EXTERIOR

1. ELEMENTS HORITZONTALS 1.1 El terreny natural 1.2 Paviments exteriors 2. ELEMENTS VERTICALS 2.1 Elements de contenció 2.2 Closes, tanques i pantalles 2.3 Arbrat

TEMA 1. ELEMENTS HORITZONTALS

TIPUS DE TERRENY:

TIPUS DE TERRENY: -SEGONS LA FORMA:

- Sensiblement a nivell - Homogèniament inclinats - Accidentats – irregulars

-SEGONS EL MATERIAL - Roques - Durs - Mitjos - Tous

1.ELEMENTS HORITZONTALS

CANVIS DE FORMA – estabilitat CANVIS DE MATERIAL - compactació - integritat a llarga termini ESTABILITZACIÓ DE LES TERRES - Drenatges - expulsió aigua superficial

Parque de Diagonal Mar, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue

TEMA 1. ELEMENTS HORITZONTALS

1. ELEMENTS HORITZONTALS 1.1 El terreny natural 1.2 Paviments exteriors

TEMA 1.2 PAVIMENTS EXTERIORS Composició i parts paviment : Exigència de resistència a l’aigua (porositat<5%) Més llibertat formal que els paviments interiors per les grans dimensions de l’exteriorNO RELLISCAR

TEMA 1.2 PAVIMENTS EXTERIORS

COMPOSICIÓ I PARTS

- Capa de base i sub-base (transmetre càrrega

al terreny)

- Capes intermedies

- Capa d’acabat o d’ús

ALTRES ELEMENTS

Elements de vora (vorades, graons, encintats)

Complements (interceptors de terres,

escocells, embornals, arquetes, pous de

registre)

Terreny

Capa acabat

Capes intermedies

Base i sub-base

Jardí Botànic de Barcelona. Carlos Ferrater.

Jardí Botànic de Barcelona. Carlos Ferrater.

TEMA 1.2 PAVIMENTS EXTERIORS

Composició i parts

Combinatoria tipologica

Descripció dels tipus

Combinatoria tipológica

TEMA 1.2 PAVIMENTS EXTERIORS

Combinatoria tipològica

Capes intermedies o capes de base o sub-base: Terreny natural Sorra Tot-u (mescla de sorra i grava) Formigó en masa

Base de vorera de formigó en procés de realització

Base o sub-base de tot-u en procés de realització

TEMA 1.2 PAVIMENTS EXTERIORS

Combinatoria tipológica

Capes d’ús o acabats o rodaments.

Composició i parts Combinatoria tipologica Descripció dels tipus

TEMA 1.2 PAVIMENTS EXTERIORS

cripció dels tipus

Formigó rugós

Formigó llis

formigó en masa

formigó en masa impres

formigó en masa

formigó en masa Junta de retracció

Junta de retracció

Junta de retracció

Junta de retracció

Amb canvi de material

3m

3m

3m

formigó en masa : rotura no junta

CementerioIgualada, Enric Miralles

Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 132 páginas totales
Descarga el documento