biodiv, Apuntes de Biología. Universitat de Girona (UdG)
loliki99
loliki99

biodiv, Apuntes de Biología. Universitat de Girona (UdG)

2 páginas
1Número de descargas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: biodiversitat, Profesor: Carles Bò, Carrera: Biologia, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

MATEMÀTIQUES - PA1 - Examen Parcial - A 12 de novembre de 2014 Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estad́ıstica UdG

1r Cognom: 2n Cognom: Nom: Grup:

Test

Observació 1: Només hi ha una resposta correcta per a cada problema, marca-la amb una creu a la TAULA DE RESPOSTES adjunta. Cada pregunta ben contestada suma 0.5 punts, cada error resta 0.125 punts, i, si no es contesta, ni suma ni resta.

Observació 2: No està permès utilizar cap dispositiu electrònic.

TAULA DE RESPOSTES

1 2 3 4 Nota

A B C D

1. La matriu inversa de la matriu

A =

( 4/5 3/5 −3/5 4/5

) és:

A© (

3 4 −4 3

) B© (

4/5 3/5 −3/5 4/5

) C© (

4/5 −3/5 3/5 4/5

) D© (

4 3 −3 4

)

2. Per quin valor de x el determinant de la matriu

A =

 2 4 2 6 1 2 1 0 3 6 3 x 3 0 4 7

 és 0?

A© Per qualsevol x B© 0 C© Per cap x D© 9

3. Un caixer automàtic té bitllets de 10, 20 i 50 euros. En total, té 130 bitllets, que sumen un total de 3000 euros. Quina és la màxima quantitat de bitllets de 50 euros que pot contenir?

A© 14 B© 42 C© 60 D© No es pot saber

4. La nau espacial Rosetta ha hagut de fer una rotació per posar-se en posició de deixar anar la sonda Philae. Primer, ha fet una rotació de 45 graus entorn de l’eix OX, seguida d’una rotació de 90 graus entorn de l’eix OY. Quina és la matriu de rotació de la maniobra que ha fet?

 0 0 1√2/2 √2/2 0 − √

2/2 √

2/2 0

 B©  0 √2/2 √2/20 √2/2 −√2/2 −1 0 0

 C©

 0 −√2/2 −√2/20 √2/2 −√2/2 1 0 0

 D©  0 0 −1−√2/2 √2/2 0√

2/2 √

2/2 0



No hay comentarios
Descarga el documento