CAS PRACTIC Nº2 INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'EMPRESA, Apuntes de Derecho Empresarial y Laboral. Universitat de Barcelona (UB)
marcmontane5
marcmontane5

CAS PRACTIC Nº2 INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'EMPRESA, Apuntes de Derecho Empresarial y Laboral. Universitat de Barcelona (UB)

4 páginas
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: Dret de l'empresa, Profesor: Carles Rion Tetas, Carrera: Administració i Direcció d'Empreses, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 4
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento

CAS PRACTIC NÚM. 2

DESCRIPCIO DELS SIGNES DISTINTIUS INCORPORATS EN L’ETIQUETA D’UNA AMPOLLA DE VI O DE CAVA.

Benvolgudes i benvolguts,

La correcta preparació del present cas pràctic requereix la realització de les tres activitats següe nts.

(Les fotos son

extretes d’internet ja que no tenia cap ampolla d’aquest vi i el volia treballar, ja que es un vi molt important per mi, el nom son les inicials de la persona que em va introduir al mon de la música, que va morir en un accident de cotxe i els seus pares el van produir en el seu honor)

Primera.- Examinar amb deteniment els diversos elements denominatius i gràfics que formen part de l’etiqueta d’una ampolla de vi o de cava.

Dins d’una etiqueta de cava trobem diferents elements que ens informen de la denominació d’origen del vi que estem adquirint i posteriorment consumint, alguns d’aquests elements son els següents:

• El nom comercial: es la manera com reconeixem el vi, esta present en totes les ampolles d’aquella marca comercial, i es la manera per la qual parlem sobre aquest vi en concret en la vida quotidiana. En aquest cas concret Carisma

• La denominació d’origen (DO): ens proporciona la procedència del vi o el Consell que regula la producció d’aquest. En aquest cas la denominació d’origen es Montanissell i Montant de Tost, dos pobles del Prepirineu català, una denominació d’origen poc usual en un vi ja que estan a 1200m d’altitud.

• Any de collita: ens mostra l’any de recollida dels raïms utilitzats per produir el vi consumit, en aquesta ampolla es del 2012.

• La marca: tot aquell signe visual que serveix per distingir el producte, la marca d’aquest producte es aquesta silueta que envolta tota l’ampolla i que representa la serra de St. Joan, lloc on es situen les vinyes.

• Embotellador: ens indica el nom del productor i/o embotellador del vi, en els cas que estudiem l’embotellador es Carisma

• Graduació alcohòlica i contingut en centilitres de l’ampolla: 12% i 750ml.

• Tipus de raïm: aquest vi es característic ja que, tot i ser produït a Catalunya, els raïms son procedents d’Alemanya, per tal de que suportin les altes temperatures que es registren a l’hivern a aquelles altures, tret que el fa també característic.

Dins de l’etiqueta també hi ha diferents símbols gràfics, que son diferents en cada una de les ampolles de vi que s’estan comercialitzant avui en dia, si es veritat que hi ha unes tendències que son comunes a totes les ampolles, o com a mínim a la gran majoria; després de buscar diferents tipus d’ampolles de vi he arribat a trobar una diferenciació entre les etiquetes segons els tipus de vins. Els vins que son mes antics i tenen mes tradició tenen unes etiquetes, que intenten representar el poder de l’antiguitat, donant una sensació de reialesa i alta classe social, ja que en l’antiguitat el vi era un privilegi, tot i així amb el pas del temps s’ha anat veien com les etiquetes de vi, han passat d’estar mes saturades amb decoracions a ser molt mes senzilles, seguint així el corrent que ha seguit l’art en general, a les noves ampolles de vi, moltes vegades nomes es veu el nom i ja està, o fins i tot a vegades amb un dibuix ja som capaços de distingir de quina ampolla estem parlant, com es pot apreciar en aquest cas on l’ampolla consta nomes de la marca i el nom comercial de l’empresa productora.

Segona.- D’entre els elements anteriors, descriure’n de forma acurada aquells que en són signes distintius.

Els fets distintius dels mencionats anteriorment son:

• El nom comercial: El registre de nom comercial és el títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'un signe per a la identificació d'una empresa que produeix productes o presta serveis al mercat.

• La marca: es tot signe visible que s’utilitza per distingir i individualitzar un producte o un servei, d’altres de la seva mateixa classe. La seva funció principal es la de servir com element d’identificació dels diversos productes i serveis que ofereix el mercat

• La denominació d’origen: es el nom de la regió geogràfica del país que serveix per designar un producte originari de la mateixa, i la seva qualitat i característiques son pròpies d’aquella zona mencionada.

També poden ser un tret distintiu el disseny gràfic de l’etiqueta, es a dir si una empresa ha estat produint un vi amb l’etiqueta d’una manera determinada, una marca no pot començar a produir amb una etiqueta semblant a la del competidor ja que incorreria en un delicte d’imitació o bé d’explotació de reputació aliena si la marca imitada es coneguda dins del sector.

Tercera.- Detallar de forma precisa la definició legal dels signes distintius descrits en l’apartat anterior d’acord amb la normativa vigent en el nostre país en aquest àmbit.

• Nom comercial: denominació o signe distintiu que identifica a l’empresari (persona física o jurídica) en l’exercici de la seva activitat empresarial diferenciant-se d’altres activitats similars o idèntiques realitzades per comerciants del mateix sector. El identificat pel nom comercial no son els productes o serveis que produeix una empresa, sinó, l’empresa en si mateixa.

• Marca: com definició de marca entenem que es tota aquella denominació o signe que fa possible que qualsevol negoci, sigui de la naturalesa que sigui, pugui diferenciar els serveis que ofereix o els productes envers la competència. La definició de marca abasta els conceptes següents: paraules o combinacions de paraules, imatges, figures, símbols, dibuixos, lletres, xifres i les seves combinacions, formes tridimensionals, signes sonors, entre altres. Registrar les seves marques és el que fan les empreses per evitar que la competència o qualsevol persona registri una marca similar. Es un tràmit econòmic i senzill que esta a l’abast de qualsevol tipus de negoci, ja sigui gran o petit.

• Denominació d’origen: s’entén com a denominació d’origen la regió, lloc, comarca o localitat, emprat per designar un producte de la zona, dotat de qualitats diferencials degudes principalment al medi natural i al seu procés de producció. El control d’aquestes notes queda a cura d’un Consell

Regulador. Encara que en un primer moment aquest tipus estava reservat a protegir productes vinícoles i alcohòlics ara ja existeix per a qualsevol tipus de producte que es trobi en un mercat.

ACLARIMENTS

Primer.- El present cas pràctic s’ha d’elaborar de forma estrictament individual. Per a la correcta presentació del treball caldrà adjuntar-hi reproduïda l’etiqueta de l’ampolla utilitzada (fotocopiada, fotografiada, escanejada, etc.).

Segon.- El lliurament del cas es podrà fer en mà al professor responsable o mitjançant comunicació via correu electrònic. En aquest segon cas, a la següent adreça: [email protected]

Tercer.- La data límit de lliurament queda establerta el dia 10 de desembre de 2017.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento