Comentari Jaume I, Ejercicios de Historia de España. Universitat de València (UV)
pattsfurler
pattsfurler

Comentari Jaume I, Ejercicios de Historia de España. Universitat de València (UV)

ODT (14 KB)
1 página
1Número de descargas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: Història de la Corona d’Aragó, Profesor: Mateu Rodrigo Lizondo, Carrera: Filologia Catalana, Universidad: UV
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

COMENTARI DE TEXT: LA CONFERÈNCIA D’ALCANYÍS. En primer lloc, quant a la fixació del text, diem que es tracta d’un fragment extret de la Crònica de Jaume I, concretament del Llibre dels fets , el qual va ser redactat en 1229 arran la conquesta de Mallorca. Aquesta crònica es tracta d’una obra directa del rei, però posada per Jaume Sarroca, que era el col.laborador directe del rei, el seu canceller, qui tenia cura dels escrits que eixien del despatx del rei per a revisar-los. Va ser qui posà per escrit les memòries del rei, les quals van ser dictades per ell, el rei. Aquests escrits van terminar en els anys 70, concretament en 1276, amb la seua mort, la del rei.

Pel que fa a l’anàlisi del document, trobem els següents noms propis: Alcaniç, província de Terol; don Blasco d’Alagón, el mestre de l’hospital i noble aragonés col.laborador del rei; Puig de Sabola, fent menció a la muntanya de la muntanya, en aquest cas. A més, apareixen paraules de significat desconegut, com ara «conduyt» (L.23), que vol dir «suministre»; «gitàs» (L.15), un verb que significa «expulsar» o «llançar violentament»; o «fenèvols» (L.30), que és un arma de guerra. Finalment, diem que s’utilitzen topònims com «Paníscola», «Borriana», «Xibert» o «Polpís» entre altres.

Per últim, com a conclusió, diem que es tracta d’un text que no té dificultat perquè són memòries del rei i açò comporta un aire de veracitat. És un text interessant perquè el rei planeja la conquesta valenciana amb Blasco i Sarroca.

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Descarga el documento