creatividad, Apuntes de Publicidad y Promoción. Universitat Ramon Llull (URL)
paulacb93
paulacb93

creatividad, Apuntes de Publicidad y Promoción. Universitat Ramon Llull (URL)

11 páginas
12Número de visitas
Descripción
Asignatura: Creativitat I, Profesor: jaume Peris, Carrera: Publicitat i Relacions Públiques, Universidad: URL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 11
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Exercici_Analisi

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

Exercici Anàlisi de campanyes

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

1. Anàlisi estratègica:

• Objectiu de la comunicació • Quin és el posicionament? És clar. Representa un espai propi? • Objectiu de la publicitat • Es refereix un benefici (USP) clarament? Racional o emocional? És únic (només un)? És únic (respecte de la competència)? • Podem entendre o intuir les raons que suporten el benefici? Se citen directament? Són pertinents (realment són el suport del benefici)? • El to és adequat? • L’estil s’ajusta a la personalitat de la marca?

Anàlisi de campanyes

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

Anàlisi de campanyes

2. Anàlisi creativa: Esbrinar el benefici, concepte, idea.

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

2. Anàlisi creativa:

2.1. Elecció de l’eix psicològic (BENEFICI). •L’eix descansa en la noció de “conflicte” •Tota elecció té motivacions i frens. Quins? •Estimula una motivació o treu importància a un fre? •Criteris en l’elecció de l’eix: És poderós i, si és possible, no explotat encara? Està lligat a una característica distintiva? Respon a una veritat del producte?

Anàlisi de campanyes

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

2. Anàlisi creativa:

2.2. Creació del concepte de comunicació (CONCEPTE CAMPANYA). La seva missió és representar de forma concreta, específica i creïble la satisfacció de l’eix escollit.

És un concepte directe? Descriu directament la promesa. És un procés lineal Normalment productes nous o amb un tret diferencial

És un concepte indirecte? Descriu indirectament, suggerint o per procediments

simbòlics. Hi ha un“salt creatiu”. Es val d’associacions Empleats per diferenciar productes quan les promeses són similars en la categoria

Aconsegueixen millor implicació del receptor

Anàlisi de campanyes

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

2. Anàlisi creativa:

Característiques d’un bon concepte: - Expressa el benefici/promesa amb força? - Original? - Notori, crida l’atenció? - Clar i senzill? - Fixa la marca en la ment del consumidor?

Anàlisi de campanyes

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

2. Anàlisi creativa:

2.3. Manifest publicitari (COM S'EXPRESSA LA IDEA?). 1. La idea, es pot explicar en una frase? És clara? 2. La marca o el producte és el protagonista [subjecte] 3. Arriba al consumidor [connecta?] 4. És original, però rellevant [memorable?] 5. Té recorregut [vida duradora o massa curta?] 6. És coherent amb la marca/producte [fidelitat?]. 7. Està ben expressada? I ben realitzada

Anàlisi de campanyes

© Altarriba / Peris / TetillaConceptualització en Publicitat i Relacions Públiques · Curs 2017-18

Mòdul 2: Creativitat i conceptualització en Publicitat i RR.PP.

2. Anàlisi creativa:

3. Camins Creatius.

Anàlisi de campanyes

Emocionals • Impacte emocional • Sexe, bellesa,

moda, romanç • Violència • Humor i paròdia • Música

Proactius • Donar la volta a les coses • Canvi de rol • Inesperat o inusual • Simplicitat • Exageració • Símbol visual i animals • Analogia • Tros de cinema

Racionals • Búsqueda de l’origen • Problema-solució • Demostració • Comparació • Presentador • Testimonial • “Slice of life”

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento