dna, Apuntes de Farmacia. Universitat de Barcelona (UB)
anna316
anna316

dna, Apuntes de Farmacia. Universitat de Barcelona (UB)

PDF (7 MB)
15 páginas
1Número de descargas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: bio, Profesor: profe de biologia, Carrera: Farmàcia, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 15
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento

Estructura terciaria. El superenrotllament del DNA: l’eix de la doble hèlix s’enrotlla sobre sí mateix i forma una superhèlix

•  El genoma és una única molècula de DNA circular (4,7 millions de pb; 1,6 mm), molt compactada i condensada en una zona central del citoplasma cel·lular; E. coli, 2 µm). Es una doble hèlix circular unida a proteïnes formant 40 bucles o dominis d’unes 100 Kb amb superenrotllament negatiu.

Compactació del DNA d’ Escherichia coli

Plasmidis: molècules petites de DNA circular tancat de doble cadena que estan en el citoplasma de molts bacteris.

Relaxat Superenrotllat

El superenrotllament pot ser:

–  Negatiu: si la superhèlix gira en el mateix sentit que la doble hèlix (dextrògira).

–  Positiu: si la superhèlix gira en sentit contrari a la doble hèlix (levògira)

En els éssers vius, de forma permanent, només es troba superenrotllament negatiu.

Origen

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

El número d’enllaç (Lk, “ linking number”) es el nº de vegades que les dues cadenes d’un DNA es creuen.

Permet quantificar el grau de desenrotllament o de superenrotllament del DNA.

Lk = T + W

T (twisting number; gir) = nº voltes de doble hèlix

W (writhing number; torsió) = nº voltes de superhèlix

Isòmers topològics o topoisòmers: són molècules que es diferencien exclusivament en el nº d’enllaç (Lk)

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

Origen del superenrotllament negatiu: la fusió d’un segment de doble hèlix

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

(260 pb / 10,4 pb per volta = 25 voltes de doble hélix)

23 voltes de doble hélix

23 voltes de doble hèlix i un bucle desenrotllat

23 voltes de doble hèlix + 2 voltes de superhèlix negativa

DNA relaxat

DNA parcialment desenrotllat (esquerra) i superenrotllat (dreta)

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

Topoisomerases:

–  Enzims que interconverteixen topoisòmers de DNA.

–  Modifiquen el nº d’enllaç (Lk).

–  Hi ha dos tipus principals de topoisomerases:

•  Tipus I •  Tipus II

Origin

•  Topoisomerases tipus I:

•  Trenquen únicament una de les cadenes del DNA i catalitzen la relaxació del DNA superenrotllat, en un procés termodinàmicament favorable que no consumeix ATP.

•  Eliminen superenrotllament negatiu.

•  Cada cicle catalític incrementa el Lk en una unitat (Lk+1)

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

La cadena de color verd passa a través del tall fet a la cadena

complementària

Mecanisme simplificat de les topoisomerases de tipus I

1) Escissió d’una cadena de la doble hèlix i formació d’un enllaç covalent Enzim-DNA

2) Pas de la cadena intacta de la doble hèlix a través del lloc d’escissió

3) Formació de l’enllaç fosfodiéster per tancar el tall en la cadena de la doble hèlix oberta al pricipi del cicle catalític

Mecanisme de la DNA-girasa (topoisomerasa tipus II)

Superposat Superenrotllat

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

•  Topoisomerases tipus II:

Trenquen les dues cadenes del DNA i generen superenrotllament negatiu utilitzant l’energia d’hidròlisi de l’ATP Cada cicle catalític disminueix el Lk en dos unitats (Lk -2)

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

Estructura d’alguns inhibidors de les

topoisomerases de tipus I i II

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento